Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi

ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI :     (TCKN)

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

DAVA KONUSU : …ili ,… pafta, … parselde yer alan taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Yukarıda ili,ada,parseli yazılı bulunan gayrimenkulde ile kardeşlerim olan davalılar birlikte iştirak halinde malik olarak bulunmaktayız.Söz konusu taşınmaz yasal mirasçımız olan Annemizin vefat etmesi üzerine intikal etmiştir.
  2. Davalılarla yapılan görüşmelerde gayrimenkul üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi mümkün olmadığı gibi, davalılar, gayrimenkulün satışını da kabul etmemektedirler.
  3. Taşınmazın mümkünse aynen taksimi, bu mümkün değilse satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için Mahkemenize başvuru zorunluluğumuz hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : M.K, HMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Banka kayıtları, veraset ilamı, tanık beyanları sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 356 Ada 42 Parselde kain 3 nolu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini,

Yargılama giderlerinin, payları oranında davalılara yükletilmesini saygılarımla talep ederim. ../../201.

Davacı

 

ortaklığın giderilmesi dava dilekçesiİNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.