Ortak kullanım alanı işgali şikayet dilekçesi

ortak kullanım alanı işgali şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ortak kullanım alanı işgali şikayet dilekçesi indirme linki sayfanın sonundadır.

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                                           …………

 

DAVACI                       :     Ad Soyad, TCKN:

ADRES                         :

DAVALI                       :     Ad Soyad, TCKN:

ADRES                        :

DAVA KONUSU         :  Davalının ortak alana el atmasının önlenmesi,haksız işgaline son verilmesi,eski halin iadesi, kullandığı süreye ilişkin ecrimisil ödemesi talepleri hakkındadır.

AÇIKLAMALAR         :

… ili … ilçesi …. Ada …. Pafta ….. Parsel ……….. adresinde yer alan … dairelik apartmanın …. Nolu taşımaz malikiyim.Davalı ise aynı taşınmazda … nolu bağımsız bölüm malikidir.

Davalı anataşınmaz üzerinde yer alan iki araçlık kapalı otoparkın kilidini değiştirmek suretiyle diğer maliklerin ve şahsımın bu otoparkı kullanmasını engellemektedir.Söz konusu otoparkta tadilat yaptırarak, depo ve tamirhane şeklinde kullanmaktadır.Diğer maliklerin söz konusu ortak alanı söz konusu olmamaktadır.

…/…/… Tarihinde bina malikleri kurulu tarafından yapılan toplantıda karar yeter sayısı ile  bu ortak yeri münhasıran kullanmaktan men edilerek, ….. Noterliğinin …/…/…. Tarihli … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile söz konusu alanda intifa hakkı kullanmaktan men edildiği bildirerek … gün süre içinde,ortak alanı eski haline getirmesi ve kullandığı süreye ilişkin olarak ecrimisil bedeli ödemesi,kullanıma son vermesi ihtar edilmiştir.

Ancak ihtarnameyi tebellüğ eden davalı ortak alandaki işgalini sonlandırmamıştır. Söz konusu ortak alanı ,kilit altına suretiyle özel alanı haline getirmiştir.

Dava konusu edilen garaj alanının ana taşınmazın ortak yerlerinden olduğunda yoktur. Kat Mülkiyeti Yasası'nın 16. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri; ana taşınmazın bütün ortak yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler ve bu yerlerden yararlanma hakkına sahiptirler. Ancak davalının fiilleri ile bu alanın diğer malikler tarafından kullanması mümkün olmamakta.

Kat Mülkiyeti Kanunun 42’nci maddesine göre “Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.”Davalı tarafından kanunun bu hükmüde açıkça ihlal edilmektedir.

Arz ve izah edilen nedenlerle alınan karar,yapılan ihtar,verilen makul süre sonucunda bir sonuç alınamaması üzerine, davalının ortak alana el atmasının önlenmesi,haksız işgaline son verilmesi,eski halin iadesi ortak alanı haksız olarak kullandığı süreye ilişkin ….TL ecrimisil ödemesi talepleri ile sayın hakimliğinize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu kayıtları,….. Noterliğinin …/…/…. Tarihli … yevmiye numaralı ihtarnamesi, …/…/… tarihinde bina malikleri kurulu tarafından alınan kararlara ilişkin karar defteri sureti,ortak alana ilişkin fotoğraflar,tanıklar,diğer tüm yasal deliller.

NETİCE-İ TALEP: Arz ve izah edilen nedenlerle davalının ortak alana el atmasının önlenmesi,haksız işgaline son verilmesi,eski halin iadesi ortak alanı haksız olarak kullandığı süreye ilişkin ….TL  ecrimisil ödemesine karar verilmesi,yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

 DAVACI

 

EKLER:

 

Ortak kullanım alanı işgali şikayet dilekçesi (indir)

İLGİLİ BAĞLANTI: Bu taşınmaz mal km ye çevrilmiştir ne demek ?

ETİKET: Ortak kullanım alanı işgali şikayet dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir