Mahkemece verilen kararın onanması ne demek

onanması ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mahkemece verilen kararın onanması ne demek ? Düzelterek onama ne demek ? Düzelterek onama halinde dosya karar düzeltme için nereye gider ?

Yerel Mahkemelerin verdikleri kararlar ulusal ve ulusüstü hukuk sisteminin gereği olarak, bir takım istisnalar dışında bir üst mahkeme tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır.

Ülkemizde uzun yıllar Yargıtay üst derece mahkemesi olarak yerel mahkemelerin kararlarını incelemiştir.

20.07.2016 tarihinden itibaren istinaf kanun yolu fiili olarak hizmete girmiştir ve Yargıtay’dan önce dava dosyalarını üst mahkeme olarak incelemeye başlamıştır. Bir ayrıntıya yer vermek gerekmektedir ki Yargıtay’dan farklı olarak İstinaf mahkemeleri kararı bozmak yerine eksiklikleri gidererek karar verme yetkisine sahiptir.

İstinaf mahkemelerinde, yerel mahkeme kararı hukuka uygun ise / hukuki anlamda bir yanlışlık bulunmamakta ise istinaf başvurusunun reddine karar vermekte, Yargıtay’da ise dava dosyası hakkında yerel mahkemenin kararının onanmasına karar verilmektedir.

Hukuk davalarına ilişkin olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunun 370’nci maddesinde onama konusunda şu hükümlere yer verilmiştir;

Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır.

Kararın onanması ne demek sorusunu , üst mahkeme tarafından kararın doğruluğunun onaylanması, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın hukuki olduğu şeklinde yanıtlamak mümkündür.

Ceza davalarında verilen onama kararları içinde aynı tanımı yapmamız mümkündür.

Kanun metninde yer aldığı üzere Yargıtay’ın kararı düzelterek onaması söz konusu olabilmektedir.

Düzelterek onama ne demek ?

Hukuk Muhakemeleri Kanunun 370’nci maddesinde hangi hallerde mahkeme kararının düzeltilerek onanacağı belirtilmiştir. Buna göre;

“Temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, kararı düzelterek onayabilir.

Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır.

Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek ve düzeltilerek onanır.”

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere, kararda bir takım eksiklikler bulunsa da esas yönünden karar doğru ise ya da bir takım kimlik bilgisi yanlışı hesap veya ifade yanlışlıklarında karar düzeltilerek onanır.

 Düzelterek onama halinde dosya karar düzeltme için nereye gider ?

Düzelterek onama kararının , normal onama kararından hiçbir farkı bulunmamaktadır. Bu karardan sonra ,mahkeme kararı düzeltilmek üzere başka bir mahkemeye gitmemektedir. Dosyayı inceleyen Yargıtay dairesi tarafından esasa etki etmeyen bir takım yanlışlıklar düzeltilerek onama kararı verilmektedir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir