Tehdit suçu ve ölümle tehdit bakımından suçun işlenişi

ölümle tehditin cezası nedir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ölümle tehditin cezası nedir ? Sorusunu yazımızın devamında tüm alternatifleri ile sizler için inceledik.

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine,altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Tehdidin;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 • Fail bir şahsı olarak ölümle tehdit etmiş ise Türk Ceza Kanunun 106'ncı maddesinin birinci fıkrasının,birinci cümlesinde düzenlenen "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. "hükmü gereği cezalandırılacaktır.

 • Görüleceği üzere "Ölümle tehditin cezası nedir?"sorusunu;altı aydan iki yıla kadar hapis cezası olarak cevaplandırabiliriz.

 • Bu ceza temel cezadır,temel cezanın alt sınırı altı ay üst sınırı ise iki yıldır.

 • Bu aralıkta ceza taktiri mahkemece yapılacaktır.

 • Bu kapsamda alt sınır ve üst sınır kapsamında verilebilecek en düşük ve en yüksek cezayı hesaplayacak olur isek;

 • Hakim alt sınırdan hüküm kurar ise 6 ay hapis cezası ile cezalandırmaya karar verecektir.

 • Alt sınırdan hüküm kurmanın yanı sıra iyi hal indirimi yaparsa cezayı 5 ay'a indirecektir.

 • Olayın durum ve koşullarına göre haksız tahrik indirimi de hakimin taktirinde'dir. Bu durumda alt sınırdan verilen ceza yine hakimin taktirine göre  dörtte birinden dörtte üçü kadarı indirilecektir.

 • Bu kapsamda en iyi ihtimalde ölümle tehdit suçunda tüm indirimler üst sınırdan uygulanır ise alınacak ceza,1 ay 7 gün hapis cezasıdır.

 • Verilecek hapis cezası kısa süreli olduğundan  günlüğü 20 TL'den 740 TL'ye veya diğer seçenek yaptırımlara çevrilebilecektir.

 • Fail kişiyi ölümle tehdit etmesi üzerine alacağı en yüksek ceza 2 yıl hapis cezasıdır.Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bu aşamaya kadar yapılan tüm açıklamalar ölümle tehdit fiilinin suçun basit hali kapsamında işlenmesine ilişkindir.

 • Failin ölümle tehdit suçunu Türk Ceza Kanunun 106/2'nci maddesinde yer alan tehdit suçunun nitelikli hallerinin biri kapsamına girecek şekilde işlemesi mümkündür.

 • Örneğin birden fazla kişi ile birlikte bir kimsenin ölümle tehdit edilmesi durumunda Türk Ceza Kanunun 106/2 maddesi hükmü uygulanacak ve  iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası söz konusu olacaktır.

 • Bu bakımdan ölümle tehdit fiilinin,tehdit suçunun nitelikli hallerinden birine girip girmediğine göre verilecek ceza değişecektir.

 • Nitelikli hallerden birine girecek şekilde failin tehdit suçunu,ölümle tehdit fiili ile işlemesi halinde alt sınırdan kurulacak hüküm 2 yıl mahkumiyet hükmü olacaktır.

 • Bu cezadan iyi hal indirimi yapılırsa 1 yıl 8 ay mahkumiyete,ayrıca üst sınırdan haksız tahrik indirimi yapılır ise verilecek ceza 5 ay hapis cezası olacaktır.

 • Sonuç ceza kısa süreli olduğundan, verilecek hapis cezası 3000TL adli para cezasına ya da TCK'nun 50. maddesinde sayılan farklı bir seçenek yaptırıma çevrilebilir.

 • Ölümle tehditin cezası nedir ? Sorusunu cevapladıktan sonra suça ilişkin sıkça akla gelen soruları yanıtlayalım.

 • Tehdit suçunun unsurları (ölümle tehdit suçunun unsurları)

 • Belirtmek gerekir ki kanunumuzda ölümle tehdit,tehdit suçunun işleniş şekillerinden biridir yani bir fiil türüdür.Bu kapsamda tehdit suçunun unsurları,ölümle tehdit fiilinin işlenmesi halinde de geçerlidir.Buna göre;
 • Suçun maddi unsuru “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut
  ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit”
  etmektir.
 • Bunu ölümle tehdit fiili bakımından değerlendirir isek ,bir başkasını, kendisinin veya yakınını öldüreceğinden bahisle tehdit etmek bu suça vücut verecektir.
 • Ölümle tehdit şikayet süresi / Ölümle tehdit şikayete bağlı mı ?

 • Tehdit suçunun,ölümle tehdit fiili ile işlenmesi halinde suç şikayete tabi olmayacaktır.Bu nedenle şikayet süresi söz konusu olmayacaktır.
 • Ölümle tehdit halinde şikayetten vazgeçme olsa dahi ,şikayete tabi olmayan,kamu davası söz konusu olduğundan dava devam edecektir.
 • Ölümle tehdit uzlaşmaya tabi değildir.

İLGİLİ BAĞLANTI:Türk Ceza Kanunu şikayete bağlı olmayan suçlar listesi

ETİKET: ölümle tehditin cezası nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir