Ödeme nedeniyle taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi örneği

Ödeme nedeniyle taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ödeme nedeniyle taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.


……  İCRA CEZA MAHKEMESİNE

 

ESAS NO:

KARAR NO:

SANIK :

ADRES:

ŞİKAYETÇİ:

TALEP: … İcra Ceza Mahkemesinin …/…/…  Tarih …/… Esas …/…  Karar nolu mahkumiyet hükmünün İcra İflas Kanunun 340’ncı maddesi gereği düşürülmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR:

…..  İcra Ceza Mahkemesince İ.İ.K. nın 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal nedeniyle hapis cezasına mahkum edildim.

İcra ve İflas Yasası'nın "Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza" başlığını taşıyan 340'ıncı maddesinde;

111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

İİK. 354/1’nci maddesine “Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikayete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer.”

Dilekçem ekinde yer alan …. İcra Dairesinin …/…/… tarihli ödeme evrakından ve … bankası ödeme makbuzunda yer aldığı üzere dava konusu alacağa ilişkin borcumu ödemiş bulunmaktayım.

Arz ve izah edilen nedenlerle İİK. 354/1’nci maddesi “borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer.” ve İİK. 340'ıncı maddesi “Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir.” Hükmü gereği hakkımda verilen cezanın düşürülmesine karar verilmesini talep etmek maksadıyla sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP:

….  İcra Ceza Mahkemesinin …/…/…  Tarih …/… Esas …/…  Karar nolu mahkumiyet hükmünün  İİK. 354/1’nci maddesi “borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer.” ve İİK. 340'ıncı maddesi “Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir.” Hükümleri gereğince dilekçemin ekinde sunmuş olduğum ödeme belgesi çerçevesinde düşürülmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

…/…/…

 

İmza

Ad Soyad

Ekler:

Kimlik fotokopisi,

Ödeme Makbuzu örneği.

 

 

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi örneği

İcra ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi

Uyarı:Ödeme nedeniyle taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi örneği bilgi verme mahiyetindedir.Her dava kendine göre özellikler arz ettiğinden gerekli düzenlemeleri yapma yükümlülüğü kullanıcıya aittir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir