Nöbetten düşme dilekçe örneği

nöbetten düşme dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Nöbetten düşme dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

İlköğretim hamilelikte nöbetten düşme dilekçe örneği

…. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

KONU:Nöbet görevi verilmemesi talebim hakkında.                                                          …/…/…

 

Okulunuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım …/…/… tarihi itibariyle doğumuma 3 ay kalacaktır.İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.” hükmü gereği, …/…/… tarihi itibariyle nöbet görevi verilmemesini saygılarımla arz ederim.

İmza

Ad Soyad


Ortaöğretim hamilelikte nöbetten düşme dilekçe örneği

 ….  LİSELİ  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

KONU:Nöbet görevi verilmemesi talebim hakkında.                                                      …/…/…

 

Okulunuzda ….. öğretmeni olarak görev yapmaktayım …/…/… tarihi itibariyle doğumuma 3 ay kalacaktır.Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.” hükmü gereği, …/…/… tarihi itibariyle nöbet görevi verilmemesini saygılarımla arz ederim.

İmza

Ad Soyad

 


İlköğretim 20/25 yıl nöbetten düşme dilekçe örneği

 

 …. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

KONU:Nöbet görevi verilmemesi talebim hakkında.                                                 …/…/…

 

Okulunuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım …/…/… tarihi itibariyle mesleğimde 20/25 yılı dolduracağım.İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20,erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez.” hükmü gereği, …/…/… tarihi itibariyle nöbet görevi verilmemesini saygılarımla arz ederim.

İmza

Ad Soyad


Ortaöğretim  20/25 yıl nöbetten düşme dilekçesi örneği

…. LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

KONU:Nöbet görevi verilmemesi talebim hakkında.                                                    …/…/…

 

Okulunuzda …… öğretmeni olarak görev yapmaktayım …/…/… tarihi itibariyle mesleğimde 20/25 yılı dolduracağım.Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan kadın öğretmenler, 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulabilirler. ” hükmü gereği, …/…/… tarihi itibariyle nöbet görevi verilmemesini saygılarımla arz ederim.

İmza

Ad Soyad

 


Nöbetten düşme ile ilgili yönetmelik maddeleri


Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği madde 91 

" Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları "
(1) Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.
(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.
b) Birden fazla okulda ders görevi bulunan öğretmenlere kadrosunun bulunduğu okulda,
kadrosunun bulunduğu okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.
c) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son
ders bitiminden 15 dakika sonra biter.
İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede nöbet tutarlar.
Taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda bu süre öğretmenler kurulu kararıyla 30 dakikaya kadar çıkarılabilir.
ç) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) Bayan öğretmenlere, doğumuna on iki hafta kala ve
doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
d) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan
kadın öğretmenler, 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler nöbet görevinden muaf
tutulabilirler.
Ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle nöbet
görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.
e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul
yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak
gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
g) (Ek:RG-28/10/2016-29871) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan
öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek
düzenleme yapılır.
ğ) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim
öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulur.
h) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) Nöbetçi öğretmen çeşitli nedenlerden dolayı
öğretmeni bulunmayan sınıfın düzenini ve öğrencilerinin etüt çalışması yapmalarını sağlar.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği madde 44

Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi
MADDE 44 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/6/2016-29744) (1)

(1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi
öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir.

(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik
saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve
öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir.

Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü,
normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce
düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda
dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25
hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez.

Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi
verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika
sonra sona erer.

Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak
gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul
yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

(11) Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik
verilerek düzenleme yapılır

Nöbetten düşme dilekçe örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.