Nihai karar kaydedildi ne demek

nihai karar kaydedildi ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Nihai karar kaydedildi ne demek ?

Nihai Karar, yargılama konusuna,mahkemece görülmekte olan davaya ilişkin varılan sonucun açıklandığı,yargılamaya son verildiği anlamına gelen ve mahkemenin dava dosyasından el çektiği karardır.
Bu karar hukuki bir uyuşmazlığa ilişkin olabileceği gibi bir ceza davası ile ilgili de olabilir.

Örneğin devam eden bir boşanma davasının boşanma ile neticelenmesinde mahkemenin nihai hükmü boşanma kararıdır ya da bir ceza davasında mahkemenin vereceği beraat veya mahkumiyet kararı nihai hükümdür.

Nihai kararla mahkeme dosyadan elini çeker yani mahkemece yanlış dahi yapılsa bu hüküm ancak üst mahkeme tarafından denetlenmesi sırasında ya da bozma kararı sonrası yargılamada düzeltilebilir.  (Maddi hataların düzeltilmesi hükümleri saklıdır.)

Bu aşamada mahkemelerin ara kararlarına kısaca değinmek gerekir.

Mahkeme uyuşmazlığı sonuçlandırmayan yani nihai karar mahiyetinde olmayan ara kararlar verebilir.

Bu ara karardan her zaman dönme imkanı vardır.

Ancak nihai hükümle uyuşmazlığı sonuçlandırarak,bu dava konusunda mahkemenin kararı budur der.Bu aşamadan sonrada kararını değiştirmez.

Elbette maddi hatalara ilişkin düzeltme yapılmasına ilişkin hükümler ve itiraz , istinaf , temyiz sonrası uyma ve direnme hususu ayrıdır.

Nihai karar uyuşmazlığın mahkemece çözüme kavuşturulmasıdır.İstisnalar haricinde kararın türüne göre  itiraz , istinafa ,temyize yani denetime tabidir.

Nihai karar hakkında süresinde yasa yollarına başvurularak itirazda bulunulmazsa kesinleşecek ve kesin hüküm teşkil edecektir.

E devlette nihai karar kaydedildi ifadesini gördüğünüzde büyük ihtimalle kısa karar yani mahkemenin sadece hükmüne yer verdiği,verilen kararın gerekçelerinin bulunmadığı karar verilmiştir.

Örnekle ifade edecek olursak,mahkeme boşanma davasında,”tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmasına karar verildi.” şeklinde nihai kararını verir.

Ardından boşanmaya karar verilmesine neden olan gerekçelerin yer aldığı gerekçeli kararını ayrıca yazar ve taraflara bildirir.

Mahkemenin gerekçeli kararını nihai kararla birlikte açıklamasında herhangi bir engel bulunmasa da uygulamada önce kısa karar yani nihai karar verilir ardından belli bir süre sonra gerekçeli karar hazırlanır.

Nihai kararı, esasa ilişkin ve usule ilişkin nihai kararlar olarak ayırmak mümkündür.

Esasa ilişkin nihai karar,uyuşmazlığın esasına girilerek verilen kabul ya da red kararlarıdır.

Usule ilişkin nihai karar ise,uyuşmazlığın esasına girilmeksizin,görev,yetki gibi usul konularında verilen kararlardır.

Nihai Karar Sonrası

Mahkemenin verdiği karar kesin nitelikte değilse ,nihai karar sonrası itiraz , istinaf veya temyiz süreci başlar.

Mahkemenin nihai kararının hatalı olduğunu düşünen tarafın bir üst mahkemeye veya itiraz mahkemesine kararı taşıması gerekir.

Etiket: Nihai karar kaydedildi ne demek

1 Yorum

  1. Alişan Yanıtla

    Niayi karar verildikten sonra mahkemeye başvurmamız halinde karardaki isim soy isim yanlışlığını düzelttirebilir miyiz ? Yoksa bunun için üst mahkemeye mi başvurmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir