Nafakanın kaldırılması dilekçesi

nafakanın kaldırılması dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Nafakanın kaldırılması dilekçesi

………………. AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI………….…….:              …- T.C.NO: …

ADRES…………………:

DAVALI………………..:

KONU………………….: Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması veya Yoksulluk Nafakasında İndirim Yapılması Talebimden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davalı ile …/…/… tarihinde evlendim,yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliğimiz ………….Aile Mahkemesinin …../…./…… tarih ……/….. Esas, …../…… Karar sayılı ilamı  ile sona erdirilerek boşanmaya karar verilmiştir.

 Belirttiğim boşanma kararı neticesinde mahkemece kararın kesinleşmesinden sonra davalı lehine aylık …TL yoksulluk nafakası ödenmesine hükmedilmiştir.İlamın kesinleşmesinden sonra düzenli olarak yoksulluk nafakasını ödedim.

Ancak kısa süre önce ….TL maaş aldığım işyerimden ayrılmak zorunda kaldım.Halihazırda işsizim ve iş aramaktayım,başkaca da bir gelirim bulunmamaktadır.

Alternatif Yoksulluk nafakası alacaklısı davalının SGK kaydı incelendiğinde görülecektir ki sigortalı bir işte çalışmakta olup aylık düzenli gelirli bulunmaktadır, yoksulluk hali söz konusu değildir.Yoksullu içinde bulunan taraf şahsımdır.Bu nafakayı ödeyecek maddi gücüm bulunmamaktadır.

  Bu nedenle sayın mahkemece davalı yararına takdir edilen yoksulluk nafakasının kaldırılması için mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER  : Davalının SGK kaydı, tanık beyanı  Mahkeme kararı ve her türlü deliller.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, davamın kabulüne, davalı tarafın düzenli gelirli olması nedeniyle yoksulluk hali ortadan kalkmış olduğundan,  ……Mahkemesinin ……/…../…… tarih …../….. E., …../…… K.sayılı ilamı ile davalı lehine takdir edilen aylık ……..-TL yoksulluk nafakasının ortadan kaldırılmasına,

Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…./…..

 

                                                                                                               DAVACI : ……………..

Nafakanın kaldırılması dilekçesi İNDİR (word)

Nafakanın kaldırılması dilekçesi İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.