Nafaka kimlere verilir

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Nafaka kimlere verilir ? Sorusunu yanıtlamadan önce nafakanın  ne demek olduğuna değinmekte fayda vardır.

Nafaka,bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkeme kararıyla verdiği aylık olarak tanımlanmaktadır.

Nafaka hangi durumlarda verilir ?

Şartları var ise;

Boşanma davası sırasında ve sonrasında eşlerden birisi yoksulluğa düşecekse,

Ayrılık durumunda eşlerden birisi geçimini sağlayamayacak durumda ise,

Müşterek çocuğa fiilen bakan tarafa,müşterek çocuğun bakımı için,

Babalık  davası kapsamında,

Üstsoy ve altsoy yoksulluğa düşecek ise Medeni Kanun kapsamında nafaka ödenmesi söz konusu olabilir.

Boşanma davası nafaka kimlere verilir ?

Boşanma kapsamında ön görülen nafaka türleri,yoksulluk,tedbir ve iştirak nafakalarıdır.

Yoksulluk nafakası boşanma ile yoksulluğa düşecek tarafa verilir.

Yoksulluğa düşecek tarafta aranan tek kriter,kusurunun diğer taraftan daha ağır olmamasıdır.

Hal böyle iken eşit kusur halinde yine yoksulluk nafakasına hükmedilecektir.

Yoksulluk nafakası ödeyecek tarafın kusuru aranmaz.

Yoksulluk nafakası,Türk Medeni Kanunun 175'nci maddesi hükmüne göre;" Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir."

Tedbir nafakası,boşanma davası açıldığında hakim tarafından bir takım tedbirler alınabilir.Bunlardan biri de tedbir nafakasıdır.

Boşanma davası devam ederken taraflardan biri geçimini sağlayamayacak ise lehine tedbir nafakası hükmolunur.

İştirak nafakası,boşanma davası sırasında ve sonrasında müşterek çocuğa fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.

Yardım nafakası kimlere verilir ?

Türk Medeni Kanunun 364'ncü maddesine göre" Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır."

Bu kapsamda anne baba,çocuklardan,çocuklarda anne babadan ve kardeşler birbirlerinden nafaka isteyebilirler.

Babalık davasında nafaka

Babalığın tespitinden önce, babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hâkim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Çalışmayan bir kişi nafaka ödemekle yükümlü müdür?

Nafaka artırım dava dilekçesi

Örnek Nafaka Miktarları

İştirak nafakasının kaldırılması dava dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir