Nafaka borcunu ihlal şikayet dilekçesi

nafaka borcunu ihlal dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Nafaka borcunu ihlal dilekçesi

……İCRA CEZA MAHKEMESİNE

ŞİKAYETÇİ……….………:

ADRES…………………….…:

ŞİKAYET EDİLEN.…:

SUÇ TARİHİ………….…:

KONU………………………..: Nafakaya ilişkin kararlara uymama hakkında.

AÇIKLAMALAR :

Şikayet edilen ile …/…/… tarihinde evlendim,yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliğimiz ………….Aile Mahkemesinin …../…./…… tarih ……/….. Esas, …../…… Karar sayılı ilamı  ile sona erdirilerek boşanmaya karar verilmiştir.

Belirttiğim boşanma kararı neticesinde mahkemece kararın kesinleşmesinden sonra davalı lehine aylık …TL yoksulluk nafakası ödenmesine hükmedilmiştir.

Şikayet edilen karar tarihinden bugüne kadar geçen sürede nafaka yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.

Nafaka alacağının temini maksadıyla icra yoluna başvurdum.Bu başvurum İcra emri borçluya …… tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.

Ödenmeyen nafaka alacağı …. Tarihinde ödenmesi gereken alacağa ilişkindir.Bu icra takibim yasal süre olan 3 ay içerisindedir.

İcra iflas kanunun ilgili maddesinde “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.” Hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda şahsın nafaka borcunu yerine getirmesini sağlamak maksadıyla bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 344 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER   : Nafaka ilamı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle şahsın, nafaka ilamını yerine getirmemesinden dolayı 2004 sayılı kanun kapsamında karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

ŞİKAYETÇİ

Nafaka borcunu ihlal dilekçesi İNDİR (word)

Nafaka borcunu ihlal dilekçesi İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir