Nafaka artırım cevap dilekçesi 2019

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Nafaka artırım cevap dilekçesi

…………….AİLE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: ……Esas

CEVAP VEREN (DAVALI)..: 

ADRES……………………………………:

DAVACI……………………………..…..:

ADRES……………………………………:

CEVAPLARIM:

Davacı … tarhli dava dilekçesi ile müşterek çocuklarımız …. İle ilgli olarak … Mahkemesinin …. Dosya … tarihli ilamında hükmettiği iştirak nafakasının artırılmasını talep etmiştir.Bu talep hukuksuzdur şöyle ki ;

Davalı ile …/…/… tarihinde evlendim,yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliğimiz ………….Aile Mahkemesinin …../…./…… tarih ……/….. Esas, …../…… Karar sayılı ilamı  ile sona erdirilerek boşanmaya karar verilmiştir.

 Belirttiğim boşanma kararı neticesinde mahkemece kararın kesinleşmesinden sonra davalı lehine aylık …TL iştirak nafakası ödenmesine hükmedilmiştir.İlamın kesinleşmesinden sonra düzenli olarak iştirak nafakasını ödedim.

Davacının bahsettiği üzere ekonomik gücü yüksek biri değilim….. TL maaş ile işçi olarak çalışmaktayım.

Davacının ekonomik zorluk çektiği beyanı gerçeği yansıtmamaktadır.SGK kayıtları ve üzerine olan taşınmaz kayıtları incelendiğinde benden çok malvarlığı ve aylık gelirli olduğu anlaşılacaktır.

Talep edilen miktarı ödeme gücümün olmadığı Mahkemenize sunulan evraklarla sabit olduğu gibi her yıl ÜFE’ye göre arttırım da nafaka borçlusunun ekonomik gücü göz önünde bulunmaksızın haksız yere nafaka bedelinin arttırılmasına neden olacaktır;bu durum da hakkaniyete olacaktır.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK, Yargıtay kararları ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle

Davacının nafaka artırım talebinin reddine,

Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim……/…./…..

Davalı

Nafaka artırım cevap dilekçesi İNDİR (pdf)

Nafaka artırım cevap dilekçesi İNDİR (word)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir