Müddetnameye itiraz dilekçesi

Müddetnameye itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bu yazının içeriğinde müddetnameye itiraz dilekçesi ile müddetname nedir,müddetname nereden alınır,müddetnameye itiraz nasıl ve nereye yapılır sorularının cevabını bulabilirsiniz.

Müddetname nedir?

Hükümlüye, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarih ile ceza süresini ve cezanın hangi hükme ilişkin bulunduğunu belirten bir belge verilir. (İnfaz Kanunun 20/4’ncü maddesi ) Bu belge müddetname olarak adlandırılır.

Hapis cezasını içeren kesinleşmiş mahkûmiyet kararları, mahkemece, hangi hükümlü ve hangi cezanın infazına ilişkin olduğu açıkça belirtilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca müddetname hazırlanacaktır.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 66/3ncü maddesinde ise şu hüküm bulunmaktadır;

Kuruma alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca hükümlüye bir süre belgesi verilir. Düzenlenecek bu belgede hükümlünün:
a) Kimlik, tebligat ve iletişim bilgileri,
b) İnfaz defteri numarası,
c) Kuruma alındığı tarih,
d)Tutuklulukta veya gözaltında geçirdiği süre,
e)Ceza süresi, hakederek ve koşullu salıverileceği tarih,
f)Cezanın hangi hükme ilişkin olduğu belirtilir”.

 Müddetname nereden alınır ?

Yukarıda belirtildiği üzere,infaz kurumuna girişten sonra müddetname hükümlüye verilir.Bunun haricinde müddetnamenin düzenlendiği savcılıktan talep edilebilir.

Müddetnameye itiraz nasıl-nereye yapılır ?

Müddetnameye itiraz edilecek mahkeme hükmü veren mahkemedir.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98/1. Maddesinde;”Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında
duraksama olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir” Hükmü yer almaktadır.

Kararı veren mahkemeye verilecek dilekçe ile müddetnameye itiraz mümkündür.

Müddetnameye itiraz dilekçesi

… AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

                                                                                                                                

HÜKÜMLÜ    : Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

CEZANIN İNFAZ

EDİLDİĞİ CEZAEVİ:

MÜDAFİİ      : 

ADRESİ         :

KONU          : Müddetnameye itiraz.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil kasten öldürme suçundan Ağır Ceza Mahkemesinin …./…/…..tarihli ve 20…/…. esas, 20…/….sayılı kararı ile … yıl …. ay hapis cezasına mahkum edilmiştir.Bu mahkumiyet kararı kesinleşerek infazına geçilmiş,…. Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen …/…/….. tarihli müddetname ile şartla tahliye tarihi …/…/…, bihakkın tahliye tarihi ise …/…/… olarak belirlenmiştir.

İş bu müddetname hatalı ve hukuka aykırıdır.Şöyle ki;

Açıklanan nedenlerle …. Cumhuriyet Başsavcılığınca hatalı olarak düzenlenen …/…/… tarih … sayılı müddetnamenin düzeltilerek bihakkın tahliye tarihinin …/…/… olarak belirlenmesine karar verilmesi maksadıyla sayın mahkemenize başvuru gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      :

SONUÇ VE TALEP           : Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle,

 …. Cumhuriyet Başsavcılığınca hatalı olarak düzenlenen …/…/… tarih … sayılı müddetnamenin düzeltilerek bihakkın tahliye tarihinin …/…/… olarak belirlenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. …/…/….

Hükümlü Müdafii

                                                                                                                  Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir