Mirastan ıskat davası dilekçesi örneği

Mirastan ıskat davası dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mirastan ıskat davası dilekçesi örneği yazının devamındadır.

Öncelikle mirastan ıskat yani mirasçının mirasçılıktan çıkarılması usulüne kısaca değinmekte fayda vardır.

Bilindiği üzere mirasçılıktan çıkarma,ölüme bağlı tasarruf olan vasiyetname ile yapılabilmektedir.

Bu nedenle mirastan çıkarmanın özü, bu yönde bir vasiyetname hazırlanmasından ibarettir.Bu kapsamda Türk Medeni Kanunun 532’nci maddesi gereği ”Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.”

Mirastan ıskat beyanını içeren vasiyetnameyi resmi şekilde düzenlemek istediğinizde ilk akla gelen merci noterler olmaktadır.Noterler yasa gereği bu işlemi yapabilmektedirler ancak uygulamada noterler çeşitli nedenlerle bu işlemi yapmaktan imtina etmektedirler.

Hal böyle olunca yasada belirtildiği üzere diğer bir merci olan Sulh hakimine başvurma yolunu kullanmak gerekebiliyor.Bu kapsamda hazırladığımız " Mirastan ıskat davası dilekçesi örneği " istifadenize sunulmuştur.

Mirastan ıskat davası dilekçesi örneği

 

…… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

 

TASARRUFTA

BULUNAN:AD SOYAD,TCKN:

ADRES:

KONU:Mirasçılıktan çıkarma konulu vasiyetname düzenlenmesi talebim hakkında.

AÇIKLAMALAR;

Türkçe okuyup yazma bildiğimi beyan etmekle şuur ve ehliyetine malik olduğumu arzularımın neden ibaret olduğunu ve hiçbir aldatma veya cebir ve tehdit etkisi altında olmadığımı ifade ederek,kanunların bana verdiği hakka dayanarak şu şekilde vasiyet ediyorum:

Oğlum ………’i, bana sarf ettiği “……………………………….” sözlerinden dolayı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 510’ncu maddesi  “Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse” ve” Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.”hükmü gereği mirasımdan kendisine düşen saklı payı  oranında çıkarıyorum.

Bu tasarrufuma ilişkin tanıklarım …. TC Kimlik numaralı …. ve …. TC Kimlik numaralı …..’dir.

Türk Medeni Kanunun 532’nci maddesi gereği ”Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.” Noterlerin söz konusu yasal belgeyi düzenlemek istemeyerek,mahkeme vasıtası ile söz konusu ıskat işleminin yapılması yönündeki beyanları üzerine iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL DAYANAK: Türk Medeni Kanunu md 532, md 510 ve ilgili sair yasal mevzuat.

NETİCE-İ TALEP:Beyanlarım doğrultusunda mirastan ıskat içeren vasiyetnamenin düzenlenerek ,bir nüshasının tarafıma verilmesini,saygılarımla arz ederim. …/…./….

 

      Vasiyetçi

                                                                                                                   AD SOYAD

İLGİLİ BAĞLANTI: Vasiyetnamenin tenfizi dava dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.