Mirasın reddi dilekçesi

mirasın reddi dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mirasın reddi dilekçesi 2019

…… … NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                      (mirasbırakanın ikamet adresi mahkemesi)

DAVACI (MİRASÇI).….…:         ……………TC.N:…

ADRESİ…………………………..:

DAVALI.……….……………..….:Hasımsız      

KONU……………..……….……..:Mirasın reddi talebinden ibarettir.

 AÇIKLAMALAR…….……: 

…………………ili, ……………….. İlçesi, ……….hane, …….cilt, nüfusuna kayıtlı…………………. ……./………/………. tarihinde vefat etmiştir.Geride kanuni mirasçı olarak …………………………………………………………(babası/ eşi/ annesi/ çocukları)…………………………….. bırakmıştır.

Murisin vefat tarihi itibariyle terekede herhangi bir mal bulunmadığı gibi tereke borca batık durumdadır.Muris mirasçılarına herhangi bir malvarlığı değeri bırakmamıştır.Bu husus yakın çevresince de bilinen bir gerçektir.Malvarlığı sorgusu yapıldığında da murisin ölüm anında menkul yahut gayrimenkul kabilinden herhangi bir malvarlığının olmadığı ortaya çıkacaktır.

Arz ve izah edilen nedenlerle müteveffanın terekesi borca batık olup, mirasın kayıtsız şartsız reddi için işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 s.   Türk Medeni Kanunu m. 4721 S.K. m.605 .606. 609 ve sair mevzuat

DELİLLER : Mirasçılık belgesi, Nüfus aile tablosu,müteveffa hakkında başlatılan icra takip dosyaları, tanık beyanları, müteveffanın malvarlığı araştırması, bilirkişi incelemesi sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, murisin terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile, müvekkillerimin mirası red ettiğime dair kararın verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2019


Davacı

Mirasın hükmen reddinin tescili (mirasın reddi dilekçesi İNDİR (word)

Mirasın hükmen reddinin tescili (mırasın reddi dilekçesi) İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.