Mirasın hükmen reddi dava dilekçesi

adli kontrol kararı adres değişikliği dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mirasın hükmen reddi dava dilekçesi

                                             NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                          …….

DAVACI:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Terekenin borca batık olması sebebiyle hükmen reddedildiğinin ve murisin borçlarından dolayı mirasçı sıfatıyla şahsen sorumlu ve borçlu olunmayacağının tespiti ve tescili istemidir.

DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR :

 …………………ili, ……………….. İlçesi, ……….hane, …….cilt, nüfusuna kayıtlı…………………. ……./………/………. tarihinde vefat etmiştir.Geride kanuni mirasçı olarak …………………………………………………………(babası/ eşi/ annesi/ çocukları)…………………………….. bırakmıştır.

Murisin vefat tarihi itibariyle terekede herhangi bir mal bulunmadığı gibi tereke borca batık durumdadır.Muris mirasçılarına herhangi bir malvarlığı değeri bırakmamıştır.Bu husus yakın çevresince de bilinen bir gerçektir.Malvarlığı sorgusu yapıldığında da murisin ölüm anında menkul yahut gayrimenkul kabilinden herhangi bir malvarlığının bulunmadığı herkesçe bilinmektedir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605/2 . maddesinde ‘ölüm tarihinde miras bırakanın borca batıklığının açıkça belli veya resmen tespit edilmiş olması halinde mirasın reddedilmiş sayılacağı ‘hükmü gereğince iş bu dava açılmıştır.Bu madde kapsamında mirasın hükmen reddi için bir süre öngörülmemiştir.

Hal böyle iken murisin ölümü tarihinde ödemeden aczi       açıkça belli olduğundan mirasın hükmen reddinin tespiti gerekmektedir.

 İlgili Tapu Sicil Müdürlüklerine ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarına müzekkere yazılarak Polnet ve Tapu Kadastro Bilgi Sistem üzerinden beyanlarımızın gerçekliği kolayca tespit edilebilecektir.

YASAL DAYANAKLAR: 4721 S. K. m. 605 vd maddeleri ve ilgili mevzuat.

NETİCEYİ TALEP:

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve Sayın Mahkemenizce re’sen takdir edilecek sebeplerle;

1-)Öncelikle ……. sayılı takiplerin dava sonuna kadar durdurulması hususunda İHTIYATİ TEDBİR KARARI verilmesine

2-) Muris …….. in TEREKESİNİN BORCA BATIK OLDUĞUNUN tespitine

3-)…….. açısından MİRASIN HÜKMEN REDDİNE karar verilmesine,

 4-)Yargılama giderlerinin davalıüzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

                                                                                                                            DAVACI

EK:

Veraset ilamı

Nüfus kayıt örneği

Mirasın hükmen reddi dava dilekçesi İNDİR (word)

Mirasın hükmen reddi dava dilekçesi İNDİR (pdf)

2 yorum

  1. Doruk Can Yanıtla

    Teknolojiyi böyle faydalı şeylere kullanmanız şahane. Doğru ve güncel bilgiler yer aldığı için çok kolaylık saylayan bir site. Emeğinize sağlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.