Miras paylaşımında mirasçıların anlaşamaması

mirasçılardan biri imza vermezse
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mirasçılardan biri imza vermezse veya mirasçılar aralarında tereke üzerindeki tasarruflarında ya da taksim konusunda anlaşamazlarsa ne şekilde hareket etmek gerekir ?

Terekede birden çok mirasçı bulunması hâlinde,paylaşıma kadar mirasçılar arasında elbirliği mülkiyeti söz konusu olur.

Elbirliği mülkiyetinde ortakların her türlü kararı oybirliği ile almamaları halinde karar geçersiz olacaktır.

Hal böyle iken imza atmaktan ve mirasın paylaşımından çeşitli nedenlerle kaçınan bir mirasçı olması halinde miras ortaklığına ilişkin bir tasarrufta bulunmak mümkün olmamakta.

Bu durumda Medeni Kanunun 642'nci maddesine göre mirasın paylaştırılması mahkemeden talep edilebilecektir.Buna göre;

  • Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir.
  • Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir.
  • Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar.
  • Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.
  • Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.

Veraset ilamı çıkartırken miraşçıların hepsinin imzası şart mı ?

Medeni Kanunun 598'nci maddesi gereğince "Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir."

Bu kapsamda mirasçılardan birisinin mirasçılık belgesini yani veraset ilamının verilmesini talep etmesi yeterli olacaktır.

ETİKET: Mirasçılardan biri imza vermezse

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir