miras ortaklığına temsilci atanması dilekçesi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Miras ortaklığına temsilci atanması dilekçesi

…  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI …………………:

DAVALI…………….……:

KONU……………….……:Miras ortaklığına temsilci atanması istemidir.

AÇIKLAMALAR:

…………………ili, ……………….. İlçesi, ……….hane, …….cilt, nüfusuna kayıtlı…………………. ……./………/………. tarihinde vefat etmiştir.

Geride kanuni mirasçı olarak …………………………………………………………(babası/ eşi/ annesi/ çocukları)…………………………….. bırakmıştır.

Buna ilişkin olarak … Sulh hukuk mahkemesinde … tarihli veraset ilamı alınmıştır.

Murisin terekesi taksim edilmemiştir ve mirasçılar arasında elbirliği şeklinde mülkiyet mevcuttur. Açılan davayla ilgili, murisin mirasçılarından olan ……… ne muvafakatname vermiş, ne de vekaletname vermiştir.Terekenin paylaşılmasına kadar, miras ortaklığını temsil etmesi amacıyla bir temsilci atanması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           : 4721 S. K. m. 640 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                            :   …  Mahkemesi’nden alınan … sayılı veraset ilamı,Nüfus kaydı, Vakanın dayanağı delil ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             :   Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen dikkate alınacak  nedenlerle davanın kabulü ile, miras ortaklığının paylaşılmasına kadar uygun bir temsilci atanmasına karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.  …/…/…

  

DAVACI

 

Miras ortaklığına temsilci atanması dilekçesi İNDİR (word)

Miras ortaklığına temsilci atanması dilekçesi İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.