Miras nedeniyle istihkak davası

miras nedeniyle istihkak davası
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Miras nedeniyle istihkak davası

 

                                                     NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE                                                                                              ……..

(ihtiyati tedbir istemi vardır)

DAVACI                :

DAVALI                :

DAVA KONUSU :Miras nedeni ile istihkak davasıdır.

DAVA DEĞERİ   :Harca esas değer 1.000TL (Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR;

1 – Müvekkilin murisi … …, …/…/… günü ölmüş ve düzenlediği vasiyetname ile …

adresinde … ada, … parselde kayıtlı taşınmazı müvekkile vasiyet etmiştir.

2 – Bu duruma rağmen davalı… …, söz konusu taşınmazdan yararlanmamı

engellemektedir.

3– Vasiyetnamenin gereğinin yerine getirilmesi ve taşınmazın tarafıma devrinin sağlanması için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER

Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri, m. 637 vd.

DELİLLER

Vasiyetname, şahit, bilirkişi, keşif ve diğer yasal deliller.

İSTEM SONUCU

Yukarıda ortaya koyduğumuz sebeplerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla taşınmazın devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına, gayrimenkulün davalıdan alınarak tarafıma teslimine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.TARİH

DAVACI

Miras nedeniyle istihkak davası dilekçe İNDİR (word)

Miras nedeniyle istihkak davası dilekçe İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.