Marka hakkının ihlali dava dilekçesi örneği

marka hakkının ihlali dava dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

marka hakkının ihlali dava dilekçesi örneği

556 S.  KHK md. 71/1 hükmü uyarınca KHK hükümlerinden doğan bütün davalarda görevli mahkeme  ihtisas mahkemelesi olan Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesidir.
İhtisas mahkemeleri kuruluncaya kadar Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemelerinden
hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görev yapacağı ve bu mahkemenin yargı
çevresi Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu
belirler.
Fikri Sınai Haklar Mahkemesi kurulmayan yerlerde  Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

 

FİKRÎ VE SINAΠHAKLAR HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                           ……

DAVACI                                      :

ADRES                                       :

VEKİLİ                                        :

DAVALI                                       :

KONU                                         : Marka tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, tazminat talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR                           :

Müvekkil şirket …. sektörü ile uğraşmaktadır, iştigal alanı olan … konusunda müvekkil şirketçe yaratılan ve …. markası Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir ,tescil edilen …. markası ile firma bünyesinde .. üretimi yapılmaktadır.

Anılan marka ile üretilen ürünler .. piyasasında ciddi bir tüketici kitlesi tarafından beğeniyle kullanılmış, söz konusu markanın mevcut tanınırlığına ulaşabilmesi için .. yıl süresince …tl reklam harcaması yapılmıştır.

TPMK nezdinde vekil eden adına tescil edilmiş olan marka ve tasarımların üretim ve lisans verme yetkisi münhasıran müvekkil şirkete ait olmasına rağmen davalının hukuka aykırı olarak üretilip taklit ürünlerin satışa sunduğu kolluk marifeti ile de tespit edilmiştir.

Buna istinaden ... FSHCM nin …. esas ve ….. karar sayılı dosyasında yargılama yapılarak davalının suçu sabit görülmüş ve hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir.

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller 556 S. KHK. nin 61’nci maddesinde sınırlı  olarak sayılmıştır. Bu maddenin atfıyla marka tescilinden doğan hakların kapsamını düzenleyen 9.madde de yazılı hakların ihlali marka hakkına tecavüz sayılmıştır.

556 S KHK. nin 61’nci maddenin takip eden bendlerinde markayı taklit etmek , taklit markalı ürünleri piyasaya sürmek, lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz şekilde genişletmek, markaya tecavüz sayılan fiillere iştirak etmek, bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak, taklit markalı ürünlerin nereden alındığının veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak marka hakkına tecavüz fiilleri olarak kabul edilmiştir.

Davalının markaya tecavüzü ve haksız rekabeti nedeni ile meydana gelen maddi zararın giderilmesi ve itibar tazminatı talep etme zarureti hasıl olduğundan mahkemenize başvuru zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  :  556 S. KHK. m. … ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : … belgeleri, … ürünler,  tanık beyanları ve diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, davanın kabulü ile …. TL maddi, ….TL itibar tazminatı ile ücreti vekalet ve yargılama giderlerinin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Diploma kayıp dilekçesi

Etiket: marka hakkının ihlali dava dilekçesi örneği

            marka hakkının ihlali dava dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir