Mal ortaklığında mirasın reddine izin verilmesi

mal ortaklığında mirasın reddine izin verilmesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mal ortaklığında mirasın reddine izin verilmesi dilekçe örneği

                                NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE  MAHKEMESİNE

                                                                                                              ………

DAVACI                                        :

DAVALI                                        :Hasımsız

KONU                                          :Mirasın Reddine İzin Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                          :

1-)Eşim ile … yıldır evli olup, evlendiğimizde mal ortaklığı rejimini kabul edilmiştir.

2-)Babam vefat etmiş olup, kalan terekesine mirasçı olmam söz konusudur. Ancak babam  iflas etmiş bir tacir olduğundan terekesi  borca batıktır.

3-)Tereke borca batık olduğundan dolayı mirası reddetmek istemekteyim,  ancak  eşim buna izin vermemektedir.

4-)4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 265  ”Eşlerden biri, diğerinin rızası olmaksızın ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddemeyeceği gibi, tereke borca batıksa mirası kabul de edemez. Diğer eşin rızasının alınmasına olanak bulunamazsa veya bu konudaki istem onun tarafından haklı sebep olmaksızın reddedilirse, istem sahibi eş kendi yerleşim yeri mahkemesine başvurabilir.”Şeklindedir.

5-)Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  :  4721 S. K. m. 265 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı, mal ortaklığı sözleşmesi, terekenin borca batık olduğuna dair belge, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                       : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, mirası reddedebilmem için gerekli iznin verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

                                                                                                                                     Davacı

Mal ortaklığında mirasın reddine izin verilmesi istemi dilekçesi İNDİR (word)

Mal ortaklığında mirasın reddine izin verilmesi istemi dilekçesi İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.