Mal beyanı dilekçesi örneği

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mal beyanı dilekçesi örneği indirmek için sayfanın sonunda yer alan linke tıklayınız.

……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO  : …../……

MAL BEYANINDA BULUNAN

BORÇLU:

ADRES:

KONU:Mal beyanım hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

Müdürlüğünüz tarafından yukarıda numarası yer alan takip dosyası kapsamında yapılan mal bildiriminde bulunmama ilişkin ihtarı …/…/… tarihinde tebellüğ etmekle süresinde mal bildiriminde bulunuyorum.

 1.(Burada mal , alacak ve hakkınızdaki borcu ödeme yetecek miktarın türü ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerinizi , geçim kaynaklarınızı yazınız.)

2.

3.

4.

Gereğini saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

İmza

Ad Soyad

 

EK : Nüfus Cüzdanı Sureti.

 Mal Beyanı nedir ?

İcra iflas Kanunun mal beyanına ilişkin hükümlerinin yer aldığı 74'ncü maddesinde;

Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde
bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesi olarak tanımlanmıştır.

İcra mal beyanı nasıl yapılır ?

Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere icra dairesine mal beyanı yazılı ( mal bildirimi dilekçesi ile) veya sözlü olarak yapılabilmektedir.

İş yükü vs nedenlerle sözlü olarak mal bildiriminde bulunma pek sık uygulanmamaktadır.

Dilekçe ile takibi yapan icra dairesine veya büyük şehirlerde yer alan adliyelerde olduğu üzere evrak kabul kısmına giderek mal bildirimi dilekçesini teslim ederek mal bildiriminde bulunabilirsiniz.

Bulunduğunuz ilden başka bir ilde yer alan icra müdürlüğü tarafından icra takibi yapılmakta ise bulunduğunuz ilde yer alan nöbetçi icra dairesi vasıtasıyla mal beyanı dilekçesini gönderebilirsiniz.

Bunun için dilekçenizin başlığına önce "dilekçenin gönderileceği icra dairesinin adını" alt satıra ise "gönderilmek üzere",bir alt satıra da dilekçeyi "teslim edeceğiniz ilin adı ile nöbetçi icra müdürlüğüne " yazmanız gerekmektedir.

Mal beyanında bulunmamanın cezası var mıdır ?

İcra İflas Kanunun 76'ncı maddesine göre "Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez."

Herhangi bir malvarlığınız bulunmasa da dilekçe ile malvarlığınızın bulunmadığını beyan etmeniz gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir