Mahkeme kararının uygulanması için dilekçe örneği

Mahkeme kararının uygulanması için dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Mahkeme kararının uygulanması için dilekçe örneği

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

                                                     ANKARA

 

Konu: …. İdare Mahkemesinin …esas …karar

sayılı kararının uygulanması talebi hakkında.

Bakanlığınız aleyhine açtığım idari işlemin iptaline ilişkin davada ….. İdare Mahkemesinin …/…/… tarih ….esas sayılı kararı ile idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.Bakanlığınızca yapılan itiraz reddedilerek …/…/… tarihi itibariyle kesinleşmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 28/1 inci fıkrası “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

Kanunun aynı maddesinin üçüncü fıkrasında  ise “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.” Hükmü yer almaktadır.

İzah edilen nedenlerle dava ….. İdare Mahkemesinin …/…/… tarih ….esas sayılı, idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına dair kararın gereğinin idarenizce yerine getirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. …/…/….

 

İmza

Ad Soyad

T.C.Kimlik No:

Tel:

Adres:

Ekler: ….. İdare Mahkemesinin …/…/… tarih

….esas sayılı kararı

 

Mahkeme kararının uygulanması için dilekçe örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir