Maddi tazminat dilekçesi

Maddi tazminat dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Maddi tazminat dilekçesi


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                               …………

DAVACI:

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

DAVA KONUSU:

DAVA DEĞERİ:…TL fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla harca esas olmak üzere.

AÇIKLAMALAR :

  1. …/…/…. Tarihinde saat … civarından…….’e ait olan ……. plakalı araç … caddesinden , ….caddesine seyir halinde iken … de yer alan dükkanımın vitrinine çarparak maddi hasara neden olmuştur.
  2. ……’ın kusurlu hareketiyle sebebiyet verdiği hasar nedeniyle olay sonrasında faturalı … TL harcama yaparak dükkanı eski hale getirmek mümkün olmuştur. İş yerini hasarlı olarak bekletmek uygun olmadığından,iş yerinin o halde bekletilmesinin maddi zararın daha da büyümesine neden olacağı şüphesiz olduğundan gerekli tadilat ve temizlik tarafımca yaptırılmıştır.Yapılan harcamalara ilişkin faturalar dilekçe ekinde yer almaktadır.
  3. Olay nedeniyle meydana gelen hasar neticesinde … işi yaptığım iş yerim tadilat ve temizlik nedeniyle 2 gün kapalı kalmıştır.Bu nedenle günlük … TL kazandığım dikkate alındığında yaklaşık …TL zararım olmuştur.
  4. Borçlar Kanunun 49. Maddesine göre; “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” 51. Maddesine göre; “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür.”
  5. Arz ve izah edilen nedenlerle uğramış olduğum maddi kayıpların tazmini için iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : TMK, HMK, TBK, ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Trafik kaza tutanağı, keşif, bilirkişi incelemesi, tapu kaydı, kaza yeri fotoğrafları, ….. plakalı araca ait sigorta belgeleri,harcama faturaları vs. deliller.

SONUÇ İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan sebepler doğrultusunda; fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla davamın kabulüyle,

… TL maddi tazminatın, …tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline mahkum edilmesine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla arz ederim. …/…/…

EKLER :

DAVACI

Maddi tazminat dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir