Madde bağımlılığı zorunlu tedavi dilekçe örneği

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Madde bağımlılığı zorunlu tedavi dilekçe örneği ile kısaca bilgi verecek olursak.

Türk Medeni Kanunun 432'nci maddesi gereği madde bağımlığı,akıl hastalığı gibi nedenlerle zorunlu tedavi talep edilebilmektedir.

Aşağıda yer verdiğimiz dilekçe örneği madde bağımlılığı ile ilgilidir.Ancak açıklama kısmında değişiklikler yapılarak akıl hastalığı veya diğer durumlar için de kullanılabilir.

Bu dilekçe ile talepte bulunulacak mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Talebin kabulü halinde bu mahkeme tarafından  kişinin tedavisi, eğitimi veya ıslahı için
elverişli bir kuruma yerleştirilecektir.

 

Madde bağımlılığı zorunlu tedavi dilekçe örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                     ………….

 

DAVACI : Ad Soyad ,T.C.Kimlik No:

ADRES:

DAVALI : Hasımsız

ZORUNLU TEDAVİ ALTINA

ALINMASI İSTENİLEN: Ad Soyad ,T.C.Kimlik No:

DAVA KONUSU :  Zorunlu tedavi talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR:

1)Oğlum XXX askerlik görevini yaptığı dönemde uyuşturucu bağımlılığına yakalandı.Tedavisi için gösterdiğimiz çabalar hiçbir sonuç vermedi.Bağımlılığı nedeniyle maddi ve manevi olarak büyük yıkımlar yaşadık.Bununla birlikte bu durumu çevresine ve ailesine zarar verecek seviyeye geldi.Madde yoksunluğu çektiği dönemlerde kendisine zarar vermekte,çevresinde bulunanlara saldırmakta,eşyalara zarar kırıp dökmektedir.Oğlumu kişisel olarak koruma imkanım kalmadı.

2) Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, ağır tehlike arzeden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması hâlinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir. (Türk Medeni Kanunu md.432)

3-)Bu şartlarda oğlumun çevresine ve kendisine daha fazla zarar vermesinin önüne geçilmesi,istenmeyen hadiselerin yaşanmaması  için hakimliğinizce kolluk marifetiyle, uygun görülecek bir sağlık biriminde gözetim ve tedavi altına alınarak,bağımlılıktan kurtulması için gerekli işlemlerin yapılması talebiyle mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Medeni Kanun 432 vd. ve diğer ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER : Nüfus Kaydı, Sağlık Raporu, Tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenlerle kimlik bilgilerine yukarıda yer verdiğim oğlum ….’nin mahkemenizce uygun görülecek bir sağlık biriminde gözetim ve tedavi altına alınarak,bağımlılıktan kurtulması için gerekli işlemlerin yapılmasını, saygılarımla arz ederim. …/…/…

Davacı

İmza

Ad Soyad

EKLER :

1-Sağlık Raporu,

2-Nüfus kayıt örneği.

 

Madde bağımlılığı zorunlu tedavi dilekçe örneği (indir)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir