Maaş haczi müzekkeresi örneği 2019

Maaş haczi müzekkeresi örneği 2018
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Maaş haczi müzekkeresi örneği 2019


TC

……

….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

…… A.Ş’NE

 

DOSYA NO: 

ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLU :

ALACAK MİKTARI : …..TL (…..kapak hesabı)

AÇIKLAMALAR;

Yukarıda kimlik bilgileri beyan edilen borçlunun söz konusu borç nedeniyle hakkında yapılan takibin kesinleşmesi neticesinde İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesi gereğince almakta olduğu maaşının ¼’ü ile borçluya ödenecek her türlü tazminat, yardım ve ikramiyelerin, döner sermaye ödenekleri ile diğer tüm ek ödeneklerinin tamamına borç bitinceye kadar haczine karar verilmiştir. Verilen bu karar gereğince;

Adı geçenin aylığının İİK.nun 355.maddesi gereğince haczine icra edildiğinin borçlunun maaş ve ücret miktarının bir hafta içerisinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar kesintiye devam olunması,

Maaşı hacizli ise dosya sırasının bildirilmesi,

Kesintilerin bir hafta içerisinde Müdürlüğümüze gönderilmesi,

Adı geçenin maaş ve ücret veya memuriyetinin veya başka yerden maaş almayı gerektiren değişiklerin veya vazifesine son verildiği takdirde derhal Müdürlüğümüze bilgi verilmesine,

Borçlunun almakta olduğu, fazla mesai, döner sermaye payı, ikramiyelerinin, vergi iadesi ve nemalarının, ek ders ücretlerinin, toplu sözleşme farklarının, tazminatlarının, işten ayrılması veya emekliye ayrılması durumunda alacak olduğu tazminatlardan borca yeter miktarınca haczine,

Ayrıca borçluya ait ev ve diğer adreslerinin bildirilmesine,

Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmediği takdirde İİK. nun 356.maddesi gereğince ayrıca mahkemeden hüküm alınmadan Müdürlüğümüzce İlgili Birim amirinin maaş ve sair mallarından kesmedikleri miktar kadar tahsil edileceği,

Yukarıdaki madde hükümlerine uymayan amir hakkında İİK. nun 357.maddesi gereğince İlgili Cumhuriyet Başsavcılığına doğrudan ceza takibatının yapılacağının bilinmesi ve yazımız doğrultusunda işlem yapılması ve 7 (yedi) gün içerisinde cevap verilmesi İhtar olunur.

…/…/…

 

İcra Müdürü

….. İcra Müdürlüğü Vakıfbank

IBAN NO:

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Maaş haczi talep dilekçesi

Maaş haczine itiraz dilekçesi örneği

Etiket: # Maaş haczi müzekkeresi örneği 2019

# Maaş haczi müzekkeresi örneği 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir