Konkordato alacak kaydı dilekçesi

konkordato alacak kaydı dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
Konkordato alacak kaydı dilekçesi 

……… KONKORDATO KOMİSERLİĞİNE

 

Alacaklı:

Vekili:

Adres:

Borçlu:

Konu: Alacak kaydı talebi.

Açıklamalar:

…. Asliye Ticaret Mahkemesinin …/…/… tarih … esas sayılı dosyası kapsamında konkordato kararı verilerek,borçluya mühlet verilmiştir.

Borçlu şirketin müvekkile …… …/…/… tarihli hammadde alımına ilişkin olarak ,yasal faizi ile birlikte …. TL bakiye borcu bulunmaktadır.

Müvekkilin alacağının kaydı ile yapılacak işlemlerde dikkate alınmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. …/…/…

 

ALACAKLI VEKİLİ

Av.

 

 

EKLER    :

  1. …… …/…/… tarihli hammadde alımına ilişkin sözleşme,
  2. Vekaletname Sureti,
Konkordato alacak kaydı dilekçesi İNDİRME LİNKİ

Konkordato alacak kaydı ne zaman yapılır ?

Konkordato alacak kaydı, konkordato komiserinin alacakların bildirilmesi ilanından itibaren 15 gün içinde yapılır.

“Alacaklılar, komiser tarafından İcra İflas Kanununun 288’inci maddesi uyarınca yapılacak ilânla, ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunur.

Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir.

İlânda, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır.” (Bkz. İcra İflas Kanunu madde 299)

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir