Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçesi

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçesi Örneğine yer vermeden önce oluşabilecek tereddütleri gidermek adına iş bu itirazın yapılacağı mahkemeye ilişkin olarak Uyuşmazlık Mahkemesinin 24.08.2018 tarih 2018/233 esas 2018/264 karar sayılı hükmü kapsamında bir değerlendirme yapmak gerekir.

Uyuşmazlık Mahkemesinin bu kararına göre; kaza tespit tutanağına itirazda adli yargı makamları görevlidir. Mahkeme kararında kazanın taraflarınca veya kolluk (polis veya jandarma) tarafından düzenlenen tutanaklara dair itirazlara bakacak yargı merci adli yargı makamlarıdır.

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

DAVACI         : AD – SOYAD – TC KİMLİK NO:

ADRES          :

VEKİLİ            : Av.

ADRES          :

DAVALI          : …. İl Emniyet Müdürlüğü

ADRES         :

 

KONU            :  … İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 17.01.2020 Tarih 2222 Seri No’lu Yaralamalı/Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının İptali Talebimiz Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR;

Davacı müvekkil, 5.09.2016 günü davacının maliki olduğu 44 SE XXX plakalı aracın Anadolu Caddesi Kayıkhane istikametinden Turan Köprü istikametine seyir halindeyken 35 XXX 33 plakalı aracın tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola girmesi neticesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

Müvekkile ait araç içi kamera kayıtları (EK:1) açıkça göstermektedir ki Anadolu caddesi ana yol, diğer aracın çıktığı Papatya sokak ise tali yol niteliğindedir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 57. Maddesinin a Fıkrası 5. Bendinde yer aldığı üzere tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara yol vermek zorundadır.

Tarafların anlaşamaması üzerine kaza sonrası trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmesi için olay yerine polis ekipleri çağrılmıştır. Gelen polis ekiplerince dava konusu tutanak düzenlenmiştir. (EK:2)

Düzenlenen bu tutanakta müvekkilin hızını trafiğin durumuna göre ayarlamaması gerekçesi ile %25 kusurunun bulunduğu tespit edilerek, karşı tarafa ise %75 kusur atfında bulunulmuştur.

Trafik kaza tespit tutanağı kusur tespiti bakımından hukuksuzdur. Şöyle ki;

Müvekkil ana yoldadır ve şehir içi hız limitleri çerçevesinde aracını sürmektedir. Karşı tarafın aniden ana yola çıkması ile fren yapacak zaman ve mesafe bulamamıştır.

Kaldı ki bu konudaki geçiş üstünlüğünü düzenleyen madde düzenlemesi de açıktır.

Yolun ve trafiğin gereklerine uygun olarak aracını idame ettiren müvekkilin meydana gelen kazada herhangi bir kusurunun varlığından bahsetmek mümkün değildir.

Bu nedenle … İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 17.01.2020 Tarih 2222 Seri No’lu Yaralamalı/Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının iptalini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Araç içi kamerası görüntüleri, kazadan sonra çekilmiş olay yeri fotoğrafları, kaza tespit tutanağı, keşif ve bilirkişi incelemesi, karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile her türlü yasal ve takdiri delil.

TALEP VE SONUÇ: Yukarıda arz ve izah edildiği üzere;

Müvekkil aleyhine hukuka aykırı olarak kusur atfedilen … İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 17.01.2020 Tarih 2222 Seri No’lu Yaralamalı/Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının İPTALİNE,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. TARİH

 

DAVACI VEKİLİ

Av.

EKLER:

1-

2-

 

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Dilekçesi İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir