Kayıp kargo dilekçe örneği

Kayıp kargo dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kayıp kargo dilekçe örneği

….. KARGO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Gönderilmek üzere

…… KARGO ….. ŞUBESİNE

 

ALICI VE BAŞVURU SAHİBİNİN;

AD-SOYADI:

ADRESİ:

TELEFON NUMARASI:

E-POSTA ADRESİ;

GÖNDERİCİ:

AMBAR TESELLÜM FİŞİNİN TARİHİ (VARSA):

GÖNDERİ KODU:

TAŞIMA FATURASI NUMARASI VE TARİHİ:

IBAN NUMARASI:

AÇIKLAMALAR:

…/…/…. tarihinde …. isimli internet sitesinden …… bedelle satın aldığım …….  Üretici ve gönderici tarafından …… numaralı telefon ile yapılan görüşme ile teyid edildiği üzere …….. gönderi numarası ile …/…/… tarihinde kargonuzun …. şubesine teslim edilmiştir.Teslimatın yapıldığı gün ve saat dilekçe ekinde yer alan takip ekran çıktısında yer almaktadır.Kargonun firmanıza tesliminden …. gün geçmesine rağmen tarafıma ulaştırılmamıştır.Kargonuzun … ve ….. şubeleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde kargonun kendilerinde olmadığı belirtilmiştir.Geçen süre ve kargonuzun şubelerinin beyanları da göz önünde bulundurulduğunda kargonun teslimi sonrası firmanız çalışanları tarafından kaybedilmek suretiyle zayi edildiği açıktır.

İzah edilen nedenle ….. TL değerindeki gönderinin kaybolması nedeniyle meydana gelen zararın olan …TL’nin yukarıda yer alan IBAN numaralı hesabıma ödenerek, tazmin edilmesini aksi halde yasal yollardan hakkımı arayacağımı saygılarımla talep ve beyan ederim. …/…/….

İmza

Ad Soyad

EKLER:

Ambar Tesellüm Fişi fotokopisi (Varsa),

Taşıma faturası fotokopisi,

Ürün sevk irsaliyesi,

Ürün faturası.

Kayıp kargo dilekçe örneği (indir)


 

İlgili Bağlantı:Kargo hasar tespit tutanağı

Etiket: Kayıp kargo dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir