Kasten yaralama maddi manevi tazminat dava dilekçesi

Kasten yaralama maddi manevi tazminat dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kasten yaralama maddi manevi tazminat dava dilekçesi indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

-Kasten yaralama maddi manevi tazminat dava dilekçesi-

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

                                                    …………

DAVACI:

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

DAVA KONUSU:Kasten yaralama nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebi hakkında.

DAVA DEĞERİ: …TL maddi … TL manevi tazminat (fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla harca esas olmak üzere.)

AÇIKLAMALAR :

  • …/…/…. Tarihinde saat … civarından komşum olan davalının, bahçede mangal yaktığım sırada etin kokusuna gelen kedilerden birinin çocuğunun elini tırmalaması nedeniyle hayvan besleyenlerle ilgili “…..”,sözlerini sarf etmesi üzerine kendisini ikaz ettim.Ardından bahçeye gelerek tartışmaya başladı, bu sırada hakaret ve tehdit  içeren sözler sarf etti.Sözlerine dikkat etmesini söylemem üzerine daha da sinirlenerek elindeki sopa ile üzerime doğru koştu ve kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralanmama sebep oldu, olay nedeniyle 10 gün iş göremezlik raporu aldım.Olayların ailemin gözü önünde yaşanması da dikkate alındığında maddi zararımın yanı sıra manevi kaybımda  ciddi boyuttadır.
  • Davalının anılan eylemlerine ilişkin olarak … Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret,tehdit ve nitelikli yaralama suçlarına ilişkin yargılanmasına devam edilmektedir.
  • Türk Borçlar Kanunun 49’ncu maddesine göre “ Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” 51. Maddesine göre; “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür.”
  • Bu kapsamda hukuka aykırı eylemleri ile maddi olarak kemik kırığına neden olacak derecede yaralanmama 10 gün iş göremezlik raporu almama ve iş gücü kaybıma neden olan davalının eylemleri nedeniyle meydana gelen maddi zararımın uzman bir bilirkişi tarafından aktif dönem ve pasif dönem olmak üzere hesaplanmasına,adli tıp kurumundan davalının eylemleri nedeniyle uğradığım iş gücü kaybının hesaplanmasına neticesinde uğradığım maddi ve manevi zararın tazmininin temini maksadıyla sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : TMK, HMK, TBK, ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İş göremezlik raporu,Ceza mahkemesi evrakı,tanıklar,bilirkişi incelemesi,hastane raporu vs. tüm yasal deliller.

SONUÇ İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan sebepler doğrultusunda; fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla davamın kabulüyle,

... TL maddi tazminatın, …/…/… tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

... TL manevi tazminatın, …/…/… tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini,saygıyla arz ederim.

…/…/…

 

EKLER :

DAVACI

 

İLGİLİ BAĞLANTI:Maddi tazminat dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir