Karşılıksız çek savunma dilekçesi

Karşılıksız çek savunma dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Karşılıksız çek savunma dilekçesi 2019

…. İCRA CEZA MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO :

SANIK :

ADRES:

MÜŞTEKİ :

SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etmek

KONU : Yazılı savunmamdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Dava konusu çeki düzenlediğim tarihte ticari hayat ülkemizde ciddi manada olumlu iken yaşanan olumsuz gelişmeler sonrası firmamda bu olumsuz havadan etkilenmiştir ve piyasadaki alacaklarımı toplamakta zorluk çekmekteyim.

Firmanın  aktif ve pasifi itibariyle ,borcu karşılama ve düzenlenen çeki ödeyecek nitelikteydi.Karşılıksız çek düzenleme suçu şekli bir suç değildir; Ceza Hukuku “şekli suç” kavramını reddeder.

Bir suçun işlenmesinde aranan asıl kusur kast, kanun koyucunun açıkça öngördüğü durumda da taksirdir.

Düzenlediği çekin kanuni ibraz süresi içinde karşılığını hazırlaması gereken çek keşidecisinin veya yetkilisinin bu bedeli elinde olmayan sebeplerle ve kusuru olmaksızın bankada hazır bulunduramaması durumunda, karşılıksız çek düzenleme suçunun oluşmayacağı açıktır.

Dava konusu çeke ilişkin olarak da kasıtlı bir eylemimden bahsetmek mümkün değildir.

Söz konusu hadise son dönemde tüm şirketlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların firmama yansımasından ibarettir.

Sahibi olduğum … firması … yılından beri faaliyet göstermektedir.Dava konusu olaya kadar hiç bir şirket veya kurumla karşılıksız çek veya başka bir senet sebebiyle hukuki bir ihtilaf yaşamadı.

Daima borcuma sadık kalarak basiretli bir iş adamı olarak faaliyet gösterdim.

5941 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca karşılıksız çek düzenleme suçundan şikayet hakkı, sadece suçun işlendiği anda mağdur konumundaki çeki ödeme için bankaya ibraz eden hamile aittir bu kapsamda somut dava incelendiğinde şikayet konusu …Bankası … Şubesine ait .. tarafından keşide edilen çek,hamil … tarafından … tarihinde bankaya ibraz edilmiş ardından çek hakkında karşılıksız işlemi yapılmıştır.

Ancak görülmektedir ki dava konusu şikayetin sahibi … dır.

Görüldüğü üzere şikayetçi ciranta konumunda olup bankaya çeki ibraz eden hamil sıfatına haiz değildir.

Hal böyle iken kovuşturma şartı olan şikayete ilişkin şartlar dosya bakımından oluşmamıştır. …. İcra Ceza Mahkemesince davanın 5271 Sayılı CMK'nın 223/8.maddesi ve 5941 Sayılı Çek Yasasının  5/1.maddesi gereğince düşürülmesine karar verilmesi gerekirken usule ve yasaya aykırı bir şekilde şikayetin kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Netice olarak tüm iyiniyet çabaları ile ticari hayatta yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında alacaklarımı tahsil etmekte zorluk yaşamış olup çekin bedelinin ödenmesi için erteleme istememe karşın müşteki şirketin bunu reddederek çeki bankaya sunması sonucunda karşılıksız çıkması neticesi ile aleyhimde açılan davada karşılıksız çek düzenleme suçunun manevi unsuru kast kusuru oluşmadığından mahkemenizce beraatıma karar verilmesini saygılarımla arz ederim.  …/…/…

Sanık

 

İLGİLİ BAĞLANTI: Karşılıksız çek adli para cezası

ETİKET: Karşılıksız çek savunma dilekçesi 2019

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir