Karşılıksız çek keşide etme suçu

karşılıksız çek keşide etme suçu
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Karşılıksız çek keşide etme suçu

Karşılıksız çek keşide etme suçu 5941 Sayılı Çek Kanunun 5'nci maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre " Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. "

Karşılıksız çek suçunun oluşabilmesi için;

  • Hukuken geçerli bir çek mevcut olmalıdır. (Kanununda çekin geçerli sayılabilmesi için aranan tüm unsurları sağlayan geçerli bir çek olmalıdır.)
  • Çek süresinde ibraz edilmiş olmalıdır.
  • İbraz günü çekin karşılıksız çıkması gerekir.
  • Ödenemeyen çekin karşılıksız olduğu muhatap banka tarafından üzerine
    yazılmış olmalıdır.

Karşılıksız çek nedir ?

Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılan çek karşılıksız çektir.

Karşılıksız çek şikayet hakkı

Karşılıksız çekte şikayet hakkı sahipleri karşılıksız çekin meşru hamili,ödemede bulunan ciranta ve çekin ibraz edildiği bankadır.

Karşılıksız çek şikayet süresi

Karşılıksız çek suçunda şikayet süresi, Çek Kanunu m.5/1 maddesinde yer alan "  Bu suçtan dolayı açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır." hükmü gereği karşılıksız çek keşide etmek suçunda şikayet süresine ilişkin olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uygulanacaktır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m.347’ye göre Bu bapta yer alan fiillerden dolayı şikayet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer”.

Karşılıksız çek ceza zamanaşımı 2019

Kamu davasına ilişkin zaman aşımı süreleri 5237 sayılı yeni TCK'nun 66'ncı maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Buna göre karşılıksız çek keşide etmek suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Karşılıksız çek istinaf dilekçesi

Karşılıksız çek şikayet dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir