Kaldırım işgali şikayet dilekçesi

kaldırım işgali şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Kaldırım işgali şikayet dilekçesi örneğinden önce,usulsüz kaldırım işgali nereye şikayet edilir ? ve kaldırımı usulsüz  işgalin cezası nedir ? Kısaca  yazımızda yer verelim.

Özellikle büyükşehirlerde, işletmeler ve hatalı park yapan araçlar nedeniyle kaldırımda yürümek neredeyse imkansız hale gelmiştir.Ancak bilmek gerekir ki usulsüz  kaldırım işgali  Kabahatlar Kanununa göre para cezası ile cezalandırılır.

Bu cezayı uygulayacak makam olarak da aynı kanunda belediye zabıta görevlileri gösterilmiştir.Bu nedenle kaldırım işgali şikayeti belediyeye yapılmalıdır.

Kabahatler Kanunun 38’nci maddesi şu şekildedir;

(1) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Kaldırım işgali şikayet dilekçesi

…….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

Konu:Kaldırım İşgali Şikayet.

 

 

… ili …. İlçesi sınırlarında yer alan …………… adresinde ikamet etmekteyim.İkamet ettiğim daire …. Caddesinde yer almaktadır.Dairemin altında yer alan  ….. isimli kafe bina yönetiminden veya yetkili makamlardan gerekli izinleri almaksızın binanın girişini de engelleyecek şekilde, cafe önünde yer alan kaldırıma masa ve sandalye koyarak işgalde bulunmaktadır.Bu işgal kaldırımdan yürümek isteyenleri ve bina girişini engellemektedir.Konu ile ilgili olarak …. İsimli cafe işletenini defalarca uyarmamıza rağmen bir sonuç almak mümkün olmamıştır.

Gerekli işlemlerin yapılmasını ve işgalin sonlandırılması hususunda önleyici tedbirlerin alınmasını saygılarımla arz ederim. …/…./….

 

İmza

Ad Soyad

 

 

T.C. Kimlik No:

Ad Soyad:

Adres:

Tel

 

Kaldırım işgali şikayet dilekçesi (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir