İzinsiz ses kaydı şikayet dilekçesi

izinsiz ses kaydı şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?
izinsiz ses kaydı şikayet dilekçesi

…… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ :

ADRES :

ŞÜPHELİ :

SUÇ:Özel Hayatın gizliliğini ihlal.

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR;

Şüpheli tarafından, kendisi ile …./…/… tarihinde …. isimli kafede yaptığımız özel görüşme kayıt altına alınarak,boşanma aşamasında olduğum eşime iletilmiş,bu kaydın boşanma davasında delil olarak kullanılmasını sağlamıştır.

… Asliye Hukuk Mahkemesinin … esas sayılı dosyasından talep edilmesi halinde söz konusu yasa dışı ses kaydının mahkemeye sunulduğu tespit edilecektir.Söz konusu kaydın yapılmasında bilgim ve rızam bulunmamaktadır.Böyle bir kaydın yapılacağı konusunda tarafıma bilgi verilmemiştir.Kaydın başlama zamanı dikkate alındığında söz konusu görüşmenin delil elde etmek amacıyla yapıldığı ve yapılan işin hukuka aykırı olduğu açıktır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 133. Maddesi,

Madde 133- (1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) (Değişik: 2/7/2012-6352/80 md.) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. Hükmünü havidir.

Şahısla yaptığımız telefon görüşmesinin kişisel veri niteliğinde olduğu kuşkusuzdur. Kişiler arasındaki görüşmelerin diğer tarafın bilgisi ve rızası olmaksızın kaydedilmesi ve de bunların üçüncü kişilere gönderilmesi başlı başına birer suç olduğu Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile de  sabittir.

Şüpheli ile yaptığımız görüşmede herhangi bir suç unsuru oluşturacak veya bir dava da delil teşkil edecek bir konuşma veya şahıs ile aramızda husumeti gerektirecek bir dava söz konusu değildir.Bu nedenle işlenmekte olan bir suça veya haksız bir saldırıya ilişkin görüşmenin kaydedilmesi halinden bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Şahıstan şikayetçi olduğumu ifade ederek,arz ve izah edilen  nedenlerle şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden fiilleri nedeni ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği soruşturma yapılarak,kovuşturmaya tabi tutulmasının temini ile cezalandırılması gerekmektedir.

Bu nedenlerle şahıs hakkında soruşturma başlatılmasının temini maksadıyla Sayın Savcılığınıza başvuru zorunluluğu doğmuştur..

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md.132 ve 133 ,sair diğer yasal ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/…

 

Ekler:

                                                                                  Şikayetçi

 

 

izinsiz ses kaydı şikayet dilekçesi (indir)

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Bilişim suçları şikayet dilekçesi örneği

Savcılığa dilekçe nasıl yazılır ?

ETİKET:  izinsiz ses kaydı şikayet dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir