İşyeri izin dilekçesi örneği

işyeri izin dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İşyeri izin dilekçesi örneği ile ilgili açıklamalara yer vermeden önce kısaca İş Kanununda işçilerin izin hakkına ilişkin hükümlerden bahsedeceğiz.

İş Kanununu kapsamında çalışanlar yıllık izin,mazeret izni gibi çeşitli izin haklarına sahiptir.

İş Kanununda  işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilerin yıllık izne hak kazanacağı hükmü yer almaktadır. (İş Kanunu md.53)

Yıllık izin süresi İş Kanununa göre vazgeçilmez niteliktedir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin azami miktarı ise kanunda çalışanın hizmet süresine göre belirlenmiştir;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz.

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.

Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

İşyeri izin dilekçesi nasıl yazılır ?

İşyeri izin dilekçesi hazırlanırken yazılacak makama/birime hitap kısmında yer verilmelidir.

İşyerine göre değişiklik göstermekle birlikte çoğunlukla insan kaynakları veya personel birimine hitaben dilekçe hazırlanması gerekmektedir.

Konu bölümünde “ İzin Talebi” veya “Mazeret İzni talebi” şeklinde dilekçe konusuna kısaca yer vermek gerekir.

Dilekçenizi teslim edeceğiniz tarihi yazdıktan sonra açıklama bölümünde kendinize ilişkin kısa bilgilere yer verip,izin kullanmak istediğiniz tarih aralığını,yol izni talep edip etmediğinizi ve toplamda kaç gün izin talep ettiğinizi açıklamanız gerekir.

İmza bölümünü de tamamladıktan sonra kişisel bilgilerinize yer verip dilekçenizi sonlandırabilirsiniz.Bu bölümde iznin geçirileceği adres ve acil durumlar için size ulaşılabilecek telefon numarasına yer vermekte fayda vardır.

İşyeri izin dilekçesi örneği

........................... A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI  MÜDÜRLÜGÜNE

 

 

Konu: Yıllık İzin Talebi.                                                                                                 …/…/…

 

Şirketinizin …… şubesinde çalışmaktayım 2019 yılına ait yıllık ücretli iznimi …/…/… - …/…/… tarihleri arasında ( … gün ) kullanmak istiyorum.Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                                                                           İmza

Ad Soyad

 

 

Adı Soyadı:

Sigorta Sicil No:

Görevi:

Birimi:

İznin Mahiyeti:

Yıllık İzin İznin Geçireceği Adres:

Tel:

İzin Başlangıç Tarihi:

İzin Bitiş Tarihi:

Yol İzni:

 

İşyeri izin dilekçesi örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir