İstirdat davası dilekçe örneği

İstirdat davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İstirdat davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI :

ADRES:

VEKİLİ :

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

DAVA KONUSU : İcra baskısı altında ödenen ….. TL’nin iadesi talebi hakkındadır.

DAVA DEĞERİ : …,00 – TL

AÇIKLAMALAR :

Davalı tarafından müvekkil aleyhine ilamsız icra takibi yoluyla …. İcra Dairesinin … esas sayılı takip dosyası ile icra takibi yapılmış,müvekkilin ödeme emrine itiraz süresini kaçırması nedeniyle takip kesinleşmiştir.

Takibin kesinleşmesi sonrasında menkul ve gayrimenkul varlıklarına icra takibi yapılacağından endişelenen müvekkil,davalıya borcu olmamasına rağmen icra baskısı altında takip konusu alacağa ilişkin olarak ….TL ödemeyi icra dosyasına yapmıştır.

Müvekkilin davalıya böyle bir borcu bulunmamaktadır.Şöyle ki;

1-

2-

3-

İcra İflas Kanunu’nun 72/7 maddesinde “Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesinde belirtildiği gibi müvekkil,borçlu olmadığı halde takibe itiraz etmemesi nedeniyle …TL’yi ödemek mecburiyetinde kalmıştır.

Arz ve izah edilen nedenlerle icra tehdidi altında … İcra Dairesinin … esas sayılı icra dosyası kapsamında gönderilen …/…/… tarihli ödeme emrine itiraz edilmemesi nedeniyle kesinleşmesi üzerine …/…/… tarihinde icra dosyasına ödenen … TL’nin müvekkile iadesi gerektiğinden iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İcra İflas Kanunu madde 72 vd., Hukuk Muhakemeleri Kanunu, ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : ……………İcra Dairesi’nin ….  esas numaralı dosyası,tanık bilirkişi,yemin,karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen,mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle,

Müvekkilin … İcra Dairesinin … esas sayılı icra dosyası kapsamında gönderilen …/…/… tarihli ödeme emrine itiraz edilmemesi nedeniyle kesinleşmesi üzerine …/…/… tarihinde icra dosyasına ödenen … TL’nin müvekkile iadesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ederiz. …./…/…

Davacı Vekili

EK:

1-

2-

3-

İstirdat davası dilekçe örneği (indir)

İLGİLİ BAĞLANTI: Çek iptali davası dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir