İştirak nafakasının artırılması dava dilekçesi

nafaka artırım davası hangi mahkemede açılır
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

iştirak nafakasının artırılması dava dilekçesi

………………. AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI………….…….:              …- T.C.NO: …

ADRES…………………:

DAVALI………………..:

KONU………………….:  İştirak nafakasının artırılması talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davalı ile …/…/… tarihinde evlendim,yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliğimiz ………….Aile Mahkemesinin …../…./…… tarih ……/….. Esas, …../…… Karar sayılı ilamı  ile sona erdirilerek boşanmaya karar verilmiştir.

Müşterek çocuğumuz …’nın velayeti mahkemece tarafıma bırakılmıştır.

Belirttiğim boşanma kararı neticesinde mahkemece kararın kesinleşmesinden sonra lehime aylık …TL yoksulluk nafakası ödenmesine hükmedilmiştir.Ancak çocuğumuzun büyümesi okul ve sosyal masraflarının artması,ekonomik koşulların zorlaşması nedeniyle mahkemece taktir eden miktar yetersiz hale gelmiştir.

Alternatif Müşterek çocuğumuzun … rahatsızlığı bulunmaktadır.Söz konusu rahatsızlığın tedavisi ciddi maddi külfete neden olmaktadır.Bu giderleri tek başıma karşılamam olanaksızdır.

Geçen süreçte davalının alım gücünde de yükselme meydana gelmiştir.

Arz ve izah edilen nedenlerle … Mahkemesinin ….. sayılı ilamı ile … TL nafakanın artırılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olduğundan mahkemenize başvurulmuştur

YASAL NEDENLER : HMK. , MK. ve İlgili Mevzuat

KANITLAR             :  ….Mahkemesinin ../… E. Sayılı ilamı, Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması, Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer

İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle aylık ……. olan iştirak nafakasının ……. artırılarak  aylık ……. ye çıkartılmasına,

Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

                                                                                                DAVACI

İştirak nafakasının artırılması dava dilekçesi İNDİR (word)

İştirak nafakasının artırılması dava dilekçesi İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir