İstinaf öne alım dilekçesi

istinaf öne alım dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İstinaf öne alım dilekçesi

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

……. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                …………

 

DOSYA NO: …… Esas.

TALEPTE BULUNAN:Ad Soyad , T.C.Kimlik No:

ADRES:

İSTİNAFA BAŞVURAN

(DAVALI) :Ad Soyad , T.C.Kimlik No:

KONU : Dosyanın incelenmesine öncelik verilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR:

  • ….. Asliye Mahkemesinde (İş Mahkemesi sıfatıyla)…… nedeniyle açtığım dava hakkında …/…/… tarihi itibariyle yerel mahkeme tarafından karar verilmiştir.Verilen bu karar aleyhine davalı tarafından istinaf yoluna başvurulmuş ve dosya incelenmek üzere sayın Başkanlığınıza gelmiştir.
  • Davanın açılmasından bugüne kadar geçen süre yaklaşık olarak …. yıldır.
  • (Buraya öne alınması ile ilgili mazeretinizi yazınız.)
  • Açıklanan nedenlerle dava dosyasına öncelik verilerek istinaf incelemesi yapılmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.

TALEP:

Yukarıda açıkladığım nedenlerle,Sayın Başkanlığınızda inceleme sırası bekleyen … esas numaralı dava dosyasının istinaf incelemesinin öncelikli olarak yapılmasını saygılarımla arz ederim. …../…/…..

 Davacı

İmza

Ad Soyad

 

 

 

İstinaf öne alım dilekçesi İNDİRME LİNKİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir