İstinaf ön inceleme için atama bekliyor ne demek

istinaf ön inceleme için atama bekliyor ne demek
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İstinaf ön inceleme için atama bekliyor ne demek ?

Kararı veren ilk derece mahkemesi, istinaf ve istinafa cevap dilekçeleri verildikten veya bunun için belli süreler geçtikten sonra istinaf başvurusu varsa, dosyayı dizi listesine bağlı olarak ilgili bölge adliye mahkemesine gönderir.

İstinaf Mahkemesine giden dosya tevziye tabi tutularak ilgili İstinaf Ceza veya Hukuk dairesine gönderilir.

Bu aşamadan sonra İstinaf başvurusuna ilişkin ön inceleme aşaması başlar.Ön inceleme için Daire Başkanı tarafından "raportör üye hakim" görevlendirilir.

Daire Başkanı tarafından ,daireye giden dosyaya ilişkin ön incelemeyi yapmak üzere raportör belirlenmeden önceki aşamada dosya ön inceleme için raportör üye hakim görevlendirmesi yapılmak üzere bekler.Ancak ön incelemenin heyet tarafından yapılması da mümkündür.

Raportör atanmasının ardından,dosya ön inceleme aşamasında bir takım konularda incelemeye tabi tutulacaktır.Bunları hukuk ve ceza dosyaları bakımından ayrı ayrı inceleyecek olursak;

Ceza Muhakemeleri Kanununa göre ön inceleme aşamasında;

 • Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının anlaşılması hâlinde dosyanın yetkili
  bölge adliye mahkemesine gönderilmesine,
 • Bölge adliye mahkemesine başvurunun süresi içinde yapılmadığının, incelenmesi
  istenen kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının, başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine,karar verilecektir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre ön inceleme aşamasında;

 • İncelemenin başka bir dairece veya bölge adliye mahkemesince yapılmasının gerekli olması,
 • Kararın kesin olması,
 • Başvurunun süresi içinde yapılmaması,
 • Başvuru şartlarının yerine getirilmemesi,
 • Başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi,konularında öncelikli olarak inceleme yapılacaktır.
 • Bölge Adliye Mahkemesinin ön inceleme aşamasında verdiği yetkisizlik veya red kararı nihai mahiyette bir karardır.
 • Ön inceleme aşaması dosya üzerinden yapıldığından tarafların incelemeye katılması söz konusu olmayacaktır.

Ön inceleme sonrası heyet görüşme bekliyor ne demek ?

Ön inceleme dosya üzerinden yapılacaktır ve ön inceleme sonrasında heyetçe karar verilecektir.Bu süreçte dosyanız ,ön inceleme sonrası heyet tarafından görüşülmek üzere beklemektedir.

İstinaf ön incelemeden sonra ne olur ?

Ön inceleme sonunda dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa dosya kabul edilerek inceleme aşamasına geçilir.

İnceleme aşamasında istinaf başvurusunun esası hakkında bir karar verilmek üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

İstinaf ön inceleme süresi

İstinaf başvurusunda ön inceleme aşamasına ilişkin bir süre vermek mümkün değildir.Başvurunun yapıldığı Bölge Adliye Mahkemesine,dairenin iş yoğunluğuna göre süre değişecektir.

İLGİLİ BAĞLANTI: İcranın geri bırakılması ek istinaf dilekçesi

ETİKET: İstinaf ön inceleme için atama bekliyor ne demek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.