İstinaf Kararına İtiraz Dilekçesi

İstinaf Kararına İtiraz Dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bu yazımızda istinaf kararına itiraza ilişkin açıklamalar ve İstinaf Kararına İtiraz Dilekçesi örneği bulabilirsiniz.

İstinaf Kararına İtiraz Dilekçesi örneği,istinaf mahkemeleri tarafından verilen kesin nitelikteki kararlara karşı yapılacak başvuruda kullanılmak üzere örnek mahiyetinde hazırlanmıştır.

İstinaf mahkemelerinin temyiz edilebilen kararlarına itiraz etmek için örnek dilekçelere buradan ulaşabilirsiniz.

İstinaf Kararına itiraz Nedir ?

İstinaf kararına itiraz,olağan manada kanun yolu değildir,temyiz yasa yolunda Yargıtay Başsavcılığına tanınan yetki benzeri bir yetkinin İstinaf Başsavcılığına tanınması halidir.

Ceza Muhakemeleri Kanunun 308/A’nci maddesinde olağanüstü kanun yolları arasına 2017 yılında yapılan değişiklikle İstinaf Başsavcılığının itiraz yetkisi de eklendi.

İstinaf kararına itiraz,olağanüstü yasa yolunu Bölge Adliye Mahkemelerinin Ceza dairelerinin kesin nitelikli kararlarına karşı İstinaf Başsavcılığının re’sen veya istem üzerine yapacağı itiraz olarak tanımlanabilir.

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir, aksi halde itirazı reddeder. İtirazın reddine ilişkin kararlar kesindir.

 İstinaf Kararına itiraz nereye Yapılır ?

İstinaf kararına itiraz ,Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına yapılacaktır.İtirazı kararı veren daire inceleyecek ve verdiği karar da kesin nitelikte olacaktır.İtiraz süresi 30 gündür ancak  sanığın lehine olan  itirazlarda süre aranmayacaktır.

İstinaf Kararına İtiraz Dilekçesi

 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Gönderilmek Üzere

….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

 

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI:

…. Ağır Ceza Mahkemesinin …./…./…. Tarih … esas , …. Karar sayılı kararı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI:

…. Bölge Adliye Mahkemesi …’nci Ceza Dairesi  …./…./…. Tarih … esas , …. Karar sayılı kararı.

İTİRAZ TALEBİNDE BULUNAN

HÜKÜMLÜ : Ad Soyad,T.C. Kimlik No:

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ:

ATILI SUÇ:Resmi Belgede Sahtecilik

KONU : … Bölge Adliye Mahkemesinin …’nci Ceza Dairesinin …  esas … karar sayılı istinaf talebinin esastan reddi kararına karşı Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığın itiraz yetkisini kullanarak karar düzeltme yoluna başvurması talebidir.

AÇIKLAMALAR :

…. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkımda Resmi Belgede Sahtecilik suçundan verilen …. Yıl … Ay …. Gün hapis cezasına yaptığım istinaf başvurusu  … Bölge Adliye Mahkemesinin …’nci Ceza Dairesinin …  esas … karar sayılı kararı ile esastan reddedilmiştir.

… Bölge Adliye Mahkemesinin …’nci Ceza Dairesinin …  esas … kararı  yasaya aykırıdır.Şöyle ki;

Arz edilen nedenlerle yasaya aykırı bu karar aleyhine itiraz başvurusu gereği bulunmaktadır.Bu nedenle sayın Başsavcılığınızın itiraz yetkisini kullanmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle;

… Bölge Adliye Mahkemesinin …’nci Ceza Dairesinin usul ve yasaya aykırı kararı aleyhine sayın … Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının itiraz yetkisini kullanarak karar düzeltme talep etmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

Hükümlü

İmza

Ad Soyad

 

İstinaf Kararına İtiraz Dilekçesi İNDİRME LİNKİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir