İstinaf dilekçesi nasıl yazılır ?

hukuk istinaf dilekçesi nasıl yazılır
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

istinaf dilekçesi nasıl yazılır ?


Hukuk davalarında istinaf dilekçesi nasıl yazılır ? Sorusunun cevabını Hukuk Muhakemeleri Kanunun 342’nci maddesinde bulabiliriz.Bu madde çerçevesinde istinaf dilekçesi hazırlanırken içeriğinde bulunması gereken zorunlu unsurları inceleyelim.

1.Mahkemenin adı:

İstinaf dilekçesi hazırlarken öncelikle dilekçeyi teslim edeceğimiz ve gönderilmesini talep ettiğimiz Bölge Adliye Mahkemesinin adını yazmamız gerekmektedir.Başlık kısmı hazırlanırken uyulması gereken usul şu şekildedir;

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 • Hukuk davalarında istinaf dilekçesi nasıl yazılır ? Sorusunu cevaplarken değinilmesi gereken önemli bir konu da,istinaf dilekçesi hazırlandıktan sonra nereye teslim edileceğidir.
 • İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir.
 • Bu nedenle teslim edeceğiniz mahkemeyi belirledikten sonra istinaf dilekçenizin başlığını buna göre düzenlemeniz gerekmektedir.
 • İstinaf dilekçenizi kararı veren mahkemeye vermek zorunda değilsiniz.
 • Ancak istinaf dilekçenizi kararı veren mahkemenin haricinde bir mahkemeye teslim etmeniz halinde teslim ettiğiniz mahkeme,istinaf dilekçenizi kararı veren mahkemeye gönderecektir.

Dilekçenin başlık kısmının tamamlanmasının ardından yazılması gereken diğer bölüm;

2.Davacı ile davalının adı soyadı kimlik numarası ve adresleri:

 • Dilekçenizin bu kısmında dava dilekçesi hazırlayan kişi olarak siz davacı aleyhine dava açtığınız kişi veya kurum ise davalı olacaktır.Bu bölümde adınızı,soyadınızı,kimlik numaranızı adresinizi ve davalının adını,soyadını kimlik numarasını ve adresini yazmanız gerekmektedir.

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:X Ankara/Keçiören

DAVALI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:X Ankara/Keçiören

 • Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:X ,Ankara/Keçiören

VEKİLİ: Av. Adı Soyadı

ADRES:… Mahallesi ,….. Sokak,No:Y, Ankara/Çankaya

DAVALI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:Y ,Ankara/Keçiören

VEKİLİ: Av. Adı Soyadı

ADRES:… Mahallesi ,….. Sokak,No:Z, Ankara/Çankaya

 • 3.Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı ve kararın başvurana tebliğ edildiği tarih.

 • Zorunlu unsurlar arasında bulunmasa da bu bölümde dava konusuna da yer verebilirsiniz.Dava konusu,talebinizi kısaca ifade etmeniz yeterlidir.Dava konusu olarak … Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih … esas … kararının istinaf incelemesi talebimden ibarettir yazmanız da yeterli olacaktır.
 • Posta yoluyla tebliğ aldıysanız bu tarihi dilekçenize yazmanız gerekmektedir.

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:X Ankara/Keçiören

DAVALI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:X Ankara/Keçiören

İLK DERECE MAHKEMESİ

KARARI: … Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih … esas … kararı

TEBLİĞ TARİHİ :

DAVA KONUSU:

 • 4.İlk derece mahkemesinin kararının özeti;

 • İstinaf dilekçenizin bu bölümünde ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın kısa bir özetine yer vermeniz gerekmektedir.Bu bölümde açıklamaya ve ayrıntıya girmemekte fayda vardır.Sadece mahkemenin karar tarih ve numarası ile karar verirken dayandığı hukuki dayanak ile kararın sonuç kısmını yazmanız yeterli olacaktır.

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:X Ankara/Keçiören

DAVALI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:X Ankara/Keçiören

İLK DERECE MAHKEMESİ

KARARI: … Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih … esas … kararı

TEBLİĞ TARİHİ :

DAVA KONUSU:

YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ:

… Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih … esas … kararı ile … gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

 • İstinaf dilekçenizin bu kısmı hazırlandıktan sonra istinaf dilekçesi nasıl yazılır ? Sorusunun cevabının şekli kısmını büyük oranda cevaplamış olmakla birlikte bundan sonraki aşamada istinaf dilekçesinin açıklamalar kısmı gelmektedir.

5.Açıklamalar:

 • Bu bölümde başvuru sebepleri ve gerekçesi sıra numarası ile istinaf taleplerinizi sıralamanız gerekmektedir.

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:X Ankara/Keçiören

DAVALI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:X Ankara/Keçiören

İLK DERECE MAHKEMESİ

KARARI: … Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih … esas … kararı

TEBLİĞ TARİHİ :

DAVA KONUSU:

YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ:

… Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih … esas … kararı ile … gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

AÇIKLAMALAR;

1.

2.

3.

4.

Arz  ve izah edilen nedenlerle ……..Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde ….na ilişkin karar yönünden bozulmasına, karar verilmesini talep maksadıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

6.Açık bir şekilde talep sonucu:

 • İstinaf dilekçenizi tamamladığınız sonuç ve talep kısmında talep veya taleplerinize yer vererek ,dilekçenize teslim tarihini yazmanızın ardından ,adınızı soyadınızı yazarak dava dilekçenizi tamamlamış oluyorsunuz.

 

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:X Ankara/Keçiören

DAVALI:Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRES: … Mahallesi ,….. Sokak,No:X Ankara/Keçiören

İLK DERECE MAHKEMESİ

KARARI: … Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih … esas … kararı

TEBLİĞ TARİHİ :

DAVA KONUSU:

YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ:

… Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih … esas … kararı ile … gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

AÇIKLAMALAR;

1.

2.

3.

4.

Arz  ve izah edilen nedenlerle ……..Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde ….na ilişkin karar yönünden bozulmasına, karar verilmesini talep maksadıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

TALEP SONUCU:

Arz ve izah edilen sebeplerle; İstinaf Talebimin Kabulüne,

Yukarıda belirtilen sebeple ve HMK m. 355 hükmü gereğince re’sen gözetilecek nedenlerle istinaf incelemesi yapılarak yargılama sonucunda verilen kararın kıdem tazminatı yönünden kaldırılarak davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini ve yapılacak yargılama sonunda kararın iptaline ve talebim doğrultusunda karar verilmesine, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değil ise hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…/…

EKLER :

Nüfus Kayıt Örneği,

…..Asliye Hukuk Mahkemesi’nin

…/…/…. gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararı.

 

(İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)

DAVACI

İmza

Ad Soyad

 

 • istinaf dilekçesi nasıl yazılır ? Sorusunu cevaplarken değindiğimiz usulü konuların yanında şekli kısımlardan da bahsetmekte fayda vardır.
 • İstinaf dilekçenizi hazırlarken okunaklı şekilde el yazısı ile veya bilgisayarda yazmanız mümkündür.
 • Dilekçenizi hazırladıktan sonra imzalamayı unutmayınız.
 • Dava dilekçelerinizi ve delillerinizi karşı taraf sayısından bir fazla olacak şekilde çıkartıp mahkemeye sununuz.
 • Dava dilekçenizin tarihine örneğimizde olduğu gibi dilekçenizin sonunda yer verebileceğiniz gibi dilekçenizin başlangıcında başlık kısmının sağ alt bölümünde sağa dayalı olarak da yer verebilirsiniz.
 • Dava dilekçenizi arz ederim,arz ve talep ederim şeklinde sonlandırabilirsiniz.(Arz ederim ne demek ?)
 • istinaf dilekçesi nasıl yazılır ? Konusu ile ilgili sorularınıza yorumlar bölümünde yer verebilirsiniz.Böylelikle hem sorunuzun cevabını alırsınız hem de diğer ziyaretçilerimize konu ile ilgili farklı bir bakış açısı sağlama imkanımız olur.

Örnek Dilekçeleri incelemek için tıklayınız.

Boşanma davası İstinaf Mahkemesine başvuru dilekçesi

Karşılıksız çek istinaf dilekçesi

Buraya tıklayarak sitemizin kategoriler bölümünde çok sayıda istinaf dilekçesi örneğine erişebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir