İşten çıkış kodu değiştirme dilekçesi

işten çıkış kodu değiştirme dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

işten çıkış kodu değiştirme dilekçesi


NOT:Dilekçe örneğimiz 10 günlük süre geçmeden , çıkış yapılan iş yerine verilebilecek değişiklik talebine ilişkindir.


……. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                      …….

KONU: İşyeri çıkış kodunun değiştirilmesi talebim hakkında.

AÇIKLAMALAR;

…/…/… ile …./…/… tarihleri arasında şirketinize ait “ …. “ şubesinde personel olarak çalıştım.İş aktim talebim üzerine …/…/… tarihinde karşılıklı olarak feshedilmiştir ve tarafıma kıdem tazminatı olarak ….TL ödeme yapılmıştır.İşten ayrılış talepli dilekçemde ayrılma nedenimi …..  olarak belirttim.SGK kayıtlarımda işten ayrılış bildirgemi incelediğimde işten ayrılık kodu olarak “….” yani “….” olarak belirtildiğini müşahade ettim.SGK tablosuna göre bu kod belli olmayan nedenlerle çıkış yapılması halinde kullanılmaktadır.Bu durum 4447 sayılı kanun kapsamında işsizlik maaşı alamamam ve başkaca bir çok mağduriyete yol açmaktadır.Çıkış bildirgesine kod …..yazılması hatalıdır çünkü işten ayrılma nedenim değerlendirildiğinde görülecektir ki işten ….. nedenlere ayrılmış bulunmaktayım.Bu halde çıkış nedenime bağlı çıkış kodu SGK’nın ilgili tablosunun “….” numaralı işten çıkış nedeni olarak belirttiği …… nedenle fesih kapsamında değerlendirilmelidir.

Arz ve izah edilen nedenlerle hakkımda düzenlemiş olduğununuz işten çıkış bildirgesinde,sehven seçmiş olduğunuzu değerlendirdiğim “….”numaralı kodun  “…..” olarak düzeltilmesini, süre nedeniyle mümkün değil ise ilgili kuruma bildirimde bulunarak işten çıkış bildirgesinde beyan edilen hatalı kodun değiştirilmesinin sağlanmasını saygılarımla arz ederim. …/…/…

AD SOYAD:……                                                                                          AD SOYAD İMZA

T.C. KİMLİK NO:

ADRES:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir