Nüfus müdürlüğünden isim soyisim değiştirme dilekçe örneği 2019

isim soyisim değiştirme dilekçe örneği 2018
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bu kanun kapsamında  Nüfus müdürlüğünden isim soyisim değiştirme dilekçe örneği 2019 yazımızın sonunda yer almaktadır.

Dava yoluyla isim soyisim değiştirmek için dilekçe örneğine ihtiyacınız varsa tıklayınız.


Öncelikle belirtilmesi gereken husus ilgili kanun maddesi geçici niteliktedir ve Nufus müdürlüğüne  müracaatlar 03/11/2019 tarihinde mesai saati bitimine kadar kabul edilecektir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 7039 sayılı Kanunla eklenen “GEÇİCİ MADDE 8 maddesi kanuna ilişkin genelge hükümleri kapsamında akla gelebilecek soruları ve cevapları inceleyecek olursak;

Soyadını değiştiren erkek ise kendisi ile birlikte eş ve ergin olmayan çocuklarının, soyadını değiştiren kadın ise ergin olmayan evlilik dışı çocuklarının soyadları sistem tarafından değiştirilecektir. Adını değiştiren kişinin çocuklarının baba veya ana adı ergin olup olmadıklarına bakılmaksızın yine sistem tarafından değiştirilecektir. Bu nedenle il veya ilçe idare kurullarınca bu durumdaki kişiler için ayrıca karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ad/Soyad değişikliği için nereye başvurulacaktır?

Değişiklik talebinde bulunan kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması gerekmektedir.Başvuru yazılı yani dilekçe ile yapılacaktır

Kanun hükmü gereğince ad ve/veya soyadı değiştirme talebi bulunan kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne müracaatı esastır. Bu nedenle il veya ilçe idare kurullarınca yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaatın bizzat ilgili kişi tarafından veya ad ve/veya soyadı değiştirilmesine yönelik bilgileri ihtiva eden vekâletnameyi ibraz eden vekili tarafından da yapılması mümkündür.

Yerleşim yeri aynı olan ailenin ergin çocukları soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için ana ve babaları ile birlikte müracaat edebilirler. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ad ve/veya soyadı değişikliğine ilişkin talepleri dış temsilciliklerimize yapılacaktır. Dış temsilcilikler tarafından bu talepler il veya ilçe idare kurullarınca değerlendirilmek üzere ilgililerin aile kütüğünde kayıtlı olduğu yerin valilik veya kaymakamlığına intikal ettirilecektir.

Hangi hallerde ad soyad değişikliği yapılabilecektir?

2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadlarının değiştirilmesi mümkündür.

Buna ilişkin genelgede şu ayrıntılara yer verilmiştir;

Konuyla ilgili olarak uygulamada talep edilmesi muhtemel örnekler aşağıda yer almıştır:
(1) Dayanak belgesinde ve kapalı kaydında “GÜZEL” olan soyadının naklen gittiği açık kaydında “TÜZEL” olarak geçmesi ve ilgilinin de “TÜZEL” soyadını kullanma yolunda il veya ilçe idare kuruluna başvurması ve kurulca soyadının “TÜZEL” olarak düzeltilmesine karar verilmesi halinde, kapalı kaydında “GÜZEL” olarak geçen soyadı “TÜZEL” olarak düzeltilecektir.

(2) Kişinin tek bir kaydının bulunması ve dayanak belgesinde “ÇELİK” olmasına rağmen aile kütüğünde “ÇEVİK” olarak hatalı yazılmış soyadını uzun yıllar taşıması nedeniyle bu soyadını kullanma yolunda il veya ilçe idare kuruluna başvurması ve kurulca soyadının “ÇEVİK” olarak düzeltilmesine karar verilmesi halinde; kaydının düşünceler alanına “……… il veya ilçe idare kurulunun …./…./……. tarihli ve ……. sayılı kararına göre “ÇELİK” iken “ÇEVİK” soyadını kullanmasına karar verilmiştir.” şeklinde açıklama yapılacaktır.


(3) Kişinin dayanak belgesinde ve aile kütüğünde adında harf eksikliği bulunması nedeniyle bu eksikliğin tamamlanması için il veya ilçe idare kuruluna başvurması ve kurulca bu yönde karar verilmesi halinde, bu karara dayanılarak nüfus müdürlüğünce kişinin kaydında gerekli tamamlama yapılacak ve kaydının düşünceler alanına açıklamada bulunulacaktır. (Yasmin/Yasemin, Melhat/Melahat, Memet/Mehmet vb.)

(4) Kişinin dayanak belgesinde ve aile kütüğünde ad ve soyadındaki bilgilerde noktalama işaretinin eksik olması ve ilgilinin adındaki bu eksikliğin tamamlanması için il veya ilçe idare kuruluna başvurması ve kurulca bu yönde karar verilmesi halinde, bu karara dayanılarak nüfus müdürlüğünce gerekli tamamlama yapılacak ve kaydının düşünceler alanına açıklamada bulunulacaktır. (Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal/Nihal, Isa/İsa, Ulku/Ülkü, Unal/Ünal vb.)

(5) Kişilerin dayanak belgesinde ve aile kütüğündeki;
a- 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek vb.) soyadlarını değiştirme talepleri,

b- “3. , 1. Oğlu vb.” soyadlarındaki “3, 1 gibi” rakamların kaldırılarak Soyadı Nizamnamesinin 6 ncı maddesine uygun şekilde yazı ile yazılmasına ilişkin talepler,

c-Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesi (Ayşe Gül/Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılması gibi (Mehmetcan/Mehmet Can) talepleri
il ve ilçe idare kurullarınca değerlendirilecektir.

Yukarıdaki maddelerdeki muhtemel örnekler uygulayıcıya ışık tutmak ve yön vermek amacıyla yer almış olup benzer örneklere göre işlem yapılması il ve ilçe idare kurullarının takdirindedir.

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişikliği olup olmadığı hususlarında ise Türk Dil Kurumu Başkanlığının Yazım Kılavuzu ile 08/04/2013 tarihli ve 35620 sayılı talimat ekindeki Türk Dil Kurumu Başkanlığının 14/01/2013 tarihli ve 21 sayılı yazısından istifade edilecektir.
…. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 7039 sayılı Kanunla eklenen “GEÇİCİ MADDE 8- (1) Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.” Hükmü gereği  …… olan adımı/soyadımın ….. olarak değiştirilmesini talep ediyorum.Değişiklik talep nedenim  adımın/soyadımın yazım ve imla hatası yapılarak … yazılması gerekirken … yazılmasıdır.Bu durum günlük hayatımda bir çok zorluğa neden olmaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle adımın/soyadımın … olarak değiştirilmesi hususunu saygılarımla arz ederim . …/…/…

T.C.Kimlik No :

Adı Soyadı :

İmza :

Yerleşim Yeri Adresi :

Tel:
…. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 7039 sayılı Kanunla eklenen “GEÇİCİ MADDE 8- (1) Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.” Hükmü gereği 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kapsamında olduğu tartışmasız olan (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek)  olan adımın/soyadımın ….. olarak değiştirilmesini talep ediyorum.Değişiklik talep nedenim  adımın/soyadımın umumi edeplere uygun olmayan ,iğrenç ve gülünç olmasıdır.Bu durum ailemin ve benim yaşantımızda bir çok zorluğa neden olmaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle adımın/soyadımın … olarak değiştirilmesi hususunu saygılarımla arz ederim . …/…/…

T.C.Kimlik No :

Adı Soyadı :

İmza :

Yerleşim Yeri Adresi :

Tel:


Nüfus müdürlüğünden isim soyisim değiştirme dilekçe örneği 2019 İNDİR WORD

Nüfus müdürlüğünden isim soyisim değiştirme dilekçe örneği 2019 İNDİR PDF


 • isim soyisim değiştirme dilekçe örneği 2019
 • Nüfus müdürlüğünden isim soyisim değiştirme dilekçe örneği 2019
 • soyisim değiştirme dilekçe örneği 2019
 • nüfus müdürlüğü soyadı değişikliği dilekçe örneği
 • soyadı değişikliği dilekçe yazımı örneği
 • isim değiştirme nüfus müdürlüğüne başvuru ile mümkün mü?
 • isim değiştirme 2019
 • isim değiştirme dilekçesi 2019
 • isim soyisim değiştirme dilekçe örneği
 • dilekçe ile isim değiştirme 2019
 • nüfus müdürlüğü isim değiştirme dilekçesi
Page Title
Buradan sitemizi sosyal medyada paylaşarak indirme kilidini açabilirsiniz…

1 Yorum

 1. Zeki gürkan Yanıtla

  Ben adımı değiştirmek ıstıyorum adımı hiç sevmiyorum millet bana zeko diyorlar onda değiştirmek ıstıyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir