İşe iade ihtarname örneği

işe iade ihtarname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İşe iade ihtarname örneği indirme linki sayfanın devamındadır.

…… NOTERLİĞİ’NE

 

KEŞİDECİ       :  AD SOYAD, TCKN

ADRES           :

MUHATAP     :

ADRES           : 

KONU            :İşe iade talebi ve haklarımın tarafıma ödenmesi bildirimidir.

AÇIKLAMALAR;   

Sayın muhatap,

  • İş Mahkemesine işe iade talebiyle açmış olduğum dava sonucunda , … İş Mahkemesinin …/…/… tarih … esas … karar sayılı hükmü ile “Davanın kabulüne, feshin geçersizliğine,işe iademe,………………………………………” karar verilmiştir.
  • İş Mahkemesinin ilgili kararı İstinaf ve Temyiz incelemesi neticesinde …/…/… tarihi itibariyle kesinleşmiştir.
  • Halen çalışmadığımı bildirmekle,çalışmaya hazır durumdayım.Bu nedenle süresinde işe iade talebimi iletmek ve mahkemece karar verilen ücretin bildirdiğim hesabıma yatırılmasını talep etmek gerekmiştir.
  • İzah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep hakkım saklı kalmak kaydı ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. Maddesi ve 7036 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği;
  • -İhtarın tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 1 aylık yasal sürede işe başlatılmamı,
  • -Ödenmemiş yıllık ücretli izin hakkı, ikramiye, kıdem tazminatı farkı ve diğer tüm yasal alacaklarımın, yasal  faiziyle birlikte  şahsıma ait ……………… ……………….. IBAN nolu hesaba yatırılmasını,
  • -Yasal sürede işe iade gerçekleşmez ise mahkemece karar verilen … aylık brüt ücret tutarının yasal faiziyle birlikte belirtilen aynı hesaba yatırılmasını ihtaren bildiririm. …/…/…
  • Sayın Noter: İş  bu ihtarnameden üç nüsha tanzimle bir nüshasının muhataba tebliğine, bir nüshasının tarafınızca muhafaza edilmesine, bir nüshasının da tebliğ şerhli olarak tarafımıza iade edilmesini talep ederim. …/…/…

 

                                                                                               KEŞİDECİ

Ad Soyad

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir