İşçi şikayet dilekçesi örneği

İşçi şikayet dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İşçi şikayet dilekçesi örneği ile bu dilekçenin nasıl hazırlanacağına ilişkin açıklamalara geçmeden konu ile ilgili bilinmesi gereken  ve sıklıkla şikayete konu olan  “  “İşyerimi nereye şikayet edebilirim “ , “Sigortasız işçi çalıştırma cezası nedir 2019 “ sorularını yanıtlayalım.

İşverenler, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalışmaya, meslekî eğitime veya staja başladıkları tarihten önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

İşçi işyerini nereye şikayet edebilir ?

İşçi, şikayet dilekçesi ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ya da Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurulabileceği gibi  Alo 170 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinr telefon ile başvuru yapabilir.

http://www.alo170.gov.tr/#onlineislemler sistemi aracılığıyla sitede yer alan formu kullanarak taleplerinizi kolayca bize iletebilirsiniz. Sitede talepleriniz en geç 72 saat içinde değerlendirmeye alınacağı belirtilmektedir.

Sitede “ Kayıt dışı istihdam şikayetleri ALO 170 aracılığıyla yapılabilmektedir. Denetimlerin yapılabilmesi için, şikayet edilecek işyerinin ünvanı, açık adres bilgisi ve sigortasız çalışan kişilerin isim bilgilerini mutlaka biliyor olmamız gerekmektedir. “ şeklinde açıklama mevcuttur.

Yazının devamında yer alan “ İşçi şikayet dilekçesi örneği “ nin açıklama kısmını şikayetinize ilişkin bilgiler doğrultusunda düzenleyerek alo 170’in   online şikayet bölümüne kopyalayarak şikayette bulunabilirsiniz.

Sigortasız işçi çalıştırma cezası nedir 2019 ?

Sigortalı işe giriş bildirgesini belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenler hakkında aynı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.(2019 yılı için 2558TL)

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. (2019 yılı için 5116TL)

Bu cezalara el olarak prim ve hizmet belgesinin verilmemesi,geçersiz muhasebe defteri tutulması,bordronun geçersizliği nedeniyle  dolayı her ay için bu kalemler için ceza hesaplanacaktır.

İşçi şikayet dilekçesi örneği

ÇALIŞMA SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA

 

Konu: Sigortasız işçi çalıştıran işyeri şikayeti

 

… ili …ilçesinde adresinde (açık adres bilgisini yazınız) yer alan …… AŞ isimli şirkete ait … isimli işyerinde ,  ……….. isim ve soyisimli (sigortasız çalışan kişilerin isim bilgilerini yazınız) personel …. Aydır sigortasız olarak çalıştırılmaktadır.

İşyerinin bu usulsüz uygulaması hakkında gerekli yasal yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

.…/…./201...

Adı Soyadı

 İmza

 

İletişim Bilgileri

 

Adres :

Telefon :


İşçi şikayet dilekçesi örneği

ÇALIŞMA SOSYAL HİZMETLER …. İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Konu: Sigortasız işçi çalıştıran işyeri şikayeti

 

… ili …ilçesinde adresinde (açık adres bilgisini yazınız) yer alan …… AŞ isimli şirkete ait … isimli işyerinde ,  ……….. isim ve soyisimli (sigortasız çalışan kişilerin isim bilgilerini yazınız) personel …. Aydır sigortasız olarak çalıştırılmaktadır.

İşyerinin bu usulsüz uygulaması hakkında gerekli yasal yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

.…/…./201...

Adı Soyadı

 İmza

 

İletişim Bilgileri

 

Adres :

Telefon :

 

İşçi şikayet dilekçesi örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir