İş mahkemesine dava dilekçe örneği

İş mahkemesine dava dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İş mahkemesine dava dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

 

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                   ………

DAVACI :

ADRES :

DAVALI :

ADRES :

KONU : İşçi alacaklarının talebinden ibarettir.

HARCA ESAS DEĞER : …00,00TL (Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR :

1-) .../.../... tarihinde yapılan arabuluculuk başvurusu taraflar arasında anlaşma olmaması nedeniyle ..../.../... tarihinde sonlanmıştır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı dava dilekçesi ekindedir.

2-) …/…./…. tarihinde …. personeli olarak görev yapmaya başladığım davalıya ait işyerinden …. Noterliğinin …/…/… tarihli …. Yevmiye sayılı fesih bildirimim ile iş akdimi haklı nedenle sonlandırarak …/…/… tarihi itibariyle, ayrıldım.

3-) Çalışmamı sonlandırdığım …/…/… tarihine kadar SGK kaydında da yer aldığı üzere …. TL brüt maaş ile çalıştım.

…. aylarına ilişkin ücret alacaklarımın ödenmemesi nedeniyle iş akdimi haklı nedenle sonlandırdım.

4-) Mesai saatleri …:….  /   …:…. Arası olmasına rağmen hafta içi saat … ‘ a kadar çalışmam nedeniyle meydana gelen fazla çalışma ücreti,

….. aylarına ilişkin maaşımda yapılan eksik ödeme nedeniyle bakiye kalan ….TL ücret alacağı,

…. Tarihleri arasında kullandırılmayan yıllık  iznime ilişkin yıllık izin ücretleri,

…… tarihlerinde çalışmam nedeniyle kullandırılmayan genel tatil ücretleri,

…. Tarihlerine ilişkin hafta sonlarında çalışmam nedeniyle ödenmesi gereken hafta tatili ücretleri tarafıma ödenmemiştir.

Yukarıda belirttiğim, çalışmaya başladığım …/…/… tarihinden itibaren tarafıma ödenmeyen toplam …..TL ücret alacaklarım, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi bütün alacaklarım ile kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı başta olmak üzere tüm diğer alacaklarımın tarafıma ödenmesini ihtar etmeme rağmen bugüne kadar tarafıma herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

5-)Arz ve izah edilen nedenlerle iş akdinin haklı nedenle feshi nedeniyle yukarıda kalem kalem yer verdiğim ,tarafıma ödenmesi gereken …..TL ücret alacağımın, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi bütün alacaklarım ile kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı başta olmak üzere, tüm işçilik alacaklarımın tarafıma ödenmesinin temini maksadıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkım saklı kalmak kaydıyla; tarafıma ödenmesi gereken ücret alacağımın, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi bütün alacaklarım ile kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı başta olmak üzere, tüm işçilik alacaklarımından kaynaklanan harca esas değer olmak üzere …. TL’nin tarafıma ödenmesine,mahkeme masraflarının davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

DAVACI

 

EKLER:

  • Arabulucu vasıtasıyla anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı.
  • SGK hizmet dökümü
  • İş akdinin sonlandırılmasına dair noter ihtarı.

ÖNEMLİ HATIRLATMA : İş mahkemesine dava dilekçe örneği ile yer verdiğimiz üzere dava dilekçenizin ekleri arasında arabulucu vasıtasıyla anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylı sureti bulunmalıdır.

İLGİLİ BAĞLANTI: İş akdinin işçi tarafından feshi ihtarname örneği

ETİKET : İş mahkemesine dava dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir