İş mahkemesi istinaf süre tutum dilekçesi örneği

iş mahkemesi istinaf süre tutum dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

iş mahkemesi istinaf süre tutum dilekçesi örneği


…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE
Sunulmak Üzere
….. İŞ MAHKEMESİ ’NE,

 

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

DAVALI………………:

ADI VE SOYADI…….:

ADRES……………….:
DOSYA ESAS NO…..:

KONU …………………:İş Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi için süre tutum isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:
…..İş Mahkemesi, …E. sayılı dosya hakkında … tarihinde davanın kabulüne karar vermiştir.

Yerel mahkemenin kısa kararı duruşma esnasında tarafıma tefhim edilmiş olup, gerekçeli karar henüz tebliğ edilmemiştir.

Yerel mahkemece verilen kararın hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumdan söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvurma gereği doğmuştur.

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından sebepleriyle birlikte istinaf mahkemesine itirazımı içeren dilekçemi göndereceğimi beyan ederim.

TALEP:Yukarıda arz ve  izah olunduğu üzere, gerekçeli istinaf dilekçesini , gerekçeli kararın tarafıma tebliğinden itibaren yasal süresi içinde verme hakkımı saklı tutarak,karara karşı istinaf başvurusunda bulunduğumu arz ederim.

                                                                           (İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)

                                                                                                                    DAVALI


iş mahkemesi istinaf süre tutum dilekçesi örneği İNDİR WORD

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir