İş mahkemesi ıslah dilekçesi örneği

İş mahkemesi ıslah dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İş mahkemesi ıslah dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

 

….  İŞ MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:…. E.

ISLAH İSTEYEN DAVACI :

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

KONU : Islah isteminden ibarettir.

ISLAH EİDLEN DEĞER:Dava dilekçesinde talep edilen alacaklarımın değerinin, bilirkişi raporu doğrultusunda ıslahı ile .…TL. arttırılarak,toplam ….. TL’ye çıkarılmasına karar verilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR :

Davalı aleyhine mahkemenizde açmış olduğum,yukarıda belirtilen dosya numarası ile mahkemenizde derdest olan , işçi alacağından kaynaklanan belirsiz alacak davasına ilişkin  dava dilekçemde dava değeri olarak fazlaya ilişkin haklarımın saklı tuttuğumu beyanla ,harca esas olmak üzere 1.000TL talep edilmiştir.

Yargılama kapsamında dinlenen bilirkişinin hazırladığı rapor doğrultusunda;

…… TL fazla çalışma ücreti,

….TL ücret alacağı,

….TL yıllık izin ücretleri,

….TL genel tatil ücretleri,

….TL hafta tatili ücretleri olacak şekilde …/…/… tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda..…TL. arttırılarak,toplam ….. TL’ye dilekçemin sonuç kısmını ıslah ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM: Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımı saklı tutmak kaydıyla, dava dilekçemi ıslah ederek;bilirkişi tarafımdan belirtilen ….TL’nin ıslah tarihinden itibaren hesaplanacak  faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…/…/…

 

    DAVACI

İMZA

AD SOYAD

 

İLGİLİ BAĞLANTI: İş mahkemesine dava dilekçe örneği

ETİKET : İş mahkemesi ıslah dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir