İş kazası tazminat davası dilekçesi örneği

iş kazası tazminat davası dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İş kazası tazminat davası dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

  • - İş kazası tazminat davası dilekçesi örneği -

 

…… İŞ MAHKEMESİ’NE

 

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI:

ADRES :

DAVALI : … A.Ş.

ADRES :

DAVA KONUSU : Adli yardım talebimin kabulü ile fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla,maddi ve manevi tazminat miktarının gerçekleşecek tahkikat neticesinde kesinleşmesi ile artırılmak üzere, harca esas olarak meydana gelen bedensel zarar neticesinde 1.000TL maddi ,20.000TL manevi tazminat olmak üzere toplamda 21.000TL tazminatın iş kazasının meydana geldiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili talebinden ibarettir.

TALEP DEĞERİ : 21.000,00 TL

AÇIKLAMALAR ;

1-Davalı işverene ait … isimli iş yerinde .../…./…. tarihinde çalışmaya başladım,sigorta sicil numaram …….’dır. ...../…./…saat ..:.. civarında …. makinesinin kızağının çıkması sebebiyle arızalandığını işverenine bildirdim, işveren arızayı kendi imkanlarımız ile çözmemiz gerektiği talimatını verdi ve bana mil verilerek makinenin yerine oturtulması istenildi, makinenin çok büyük ve ağır olması sebebiyle makinenin yerine oturtulmasının mümkün olmayacağını kendilerine belirtmeme rağmen, yanımda bulunan işçiler ile bunu yapabileceğimi ifade ettiler, akabinde makinenin birden hareket etmesi ile başımdan darbe aldım ve kafamda çökme meydana geldi, ... Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavime başlandı,iki sefer beyin ameliyatı geçirdim ve .. ay aralıksız tedavi gördüm.

2-Geçirdiği iş kazasından doğan maluliyetimden dolayı çok ciddi maddi ve manevi sıkıntılar içerisine düştüm ve halen daha çalışma güçlüğü çekmekteyim,belirtilen iş kazası yaşamımı tehlikeye sokmuştur,kafamdaki çökme ile hayatına devam etmek zorunda kaldım, bu durumun, unutkanlık, stres bozukluğu, baş ağrısı gibi etkilerini hala yaşamaktayım, eskiden yapabildiğim işleri yapmakta zorlanmaktayım

3-Geçirmiş olduğu bu iş kazası, işveren olan davalının yürüttüğü işin doğrudan yarattığı tehlikenin sonucunda, iş y erinde meydana gelmiştir, bu nedenle iş kazası olduğu , davalı işverenin İş Güvenliği Tüzüğü ve ilgili mevzuat gereğince gerekli önlemleri almaması nedeniyle kazanın meydana geldiği tartışmasızdır ve sorumluluğu bulunduğu açıktır.

4-Tarafıma  6 aylık dönemde maaş haricinde hiç bir ödeme yapılmamıştır.Son aldığım brüt maaş tutarı dilekçemin ekinde sunulan bordrodan anlaşılacağı üzere …. TL’dir.  SGK'ya yapmış olduğum bildirim neticesinde,SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiştir.

5- Kaza nedeniyle müvekkilimiz manevi olarak zarar gördüğüm kuşkusuzdur.Meydana gelen kaza neticesinde eskiden kolayca yerine getirdiğim günlük faaliyetlerimi artık zorlanarak yerine getirmekteyim.Şahsımda meydana gelen bu manevi elem ve ızdırabın bir nebze olsun giderilmesi gerekmektedir.

6- Meydana gelen zarar nedeniyle halen çalışmamaktayım. Bu nedenle dava masraf ve harçlarını ödeme gücüm bulunmamaktadır.Bu durum mahkemenizce yapılacak araştırmada tespit edilecektir.Bu nedenle adli yardım istemimin kabulünü talep etmekteyim.

7- Arz ve izah edilen nedenlerle maddi ve manevi zararımın tazmini için iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,BK, HMK ve ilgili mevzuat.

YASAL DELİLLER : …. Devlet Hastanesi Raporu,Tedavi Evrakları , Maaş Bordrosu,Tanık, Bilirkişi raporları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz  edilen ve mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle;

Adli yardım talebimin kabulü ile,

Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak üzere maddi ve manevi tazminat miktarının bilirkişi incelemeleri neticesinde kesinleşmesinin ardından ıslah edilmek kaydıyla 1.000TL maddi ,20.000TL manevi tazminat olmak üzere toplamda 21.000TL tazminatın iş kazasının meydana geldiği tarih olan …/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsile,yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. …/…/….

 

Davacı

 

İLGİLİ BAĞLANTI: İş kazası davalarında tazminat nasıl belirlenir?

ETİKET: iş kazası tazminat davası dilekçesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir