İş davası cevap dilekçesi

iş davası cevap dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İş davası cevap dilekçesi indirme linki sayfanın sonundadır.

 ….. İŞ MAHKEMESİNE

 

 • CEVAP VEREN DAVALI : Ad ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
 • ADRES:
 • DAVALI VEKİLİ :
 • ADRES:
 • DAVACI : Ad ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
 • ADRES:
 • DAVA KONUSU: Dava dilekçesine karşı beyanlarımız hakkında.
 • AÇIKLAMALAR :
 • Müvekkile ait iş yerinde …. personeli olarak görev yapan davalının, …/…./… tarihinde tebliğ edilen, …. Noterliğinin …/…/… tarihli …. Yevmiye sayılı fesih bildirimi ile,işletme ile olan iş akdi feshedilmiştir.
 • Davacının iş akdinin feshi nedeni ……….’dir.
 • Bu gerekçe İş Kanunu kapsamında geçerli bir sebeptir.Bununla birlikte davacının iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.Şöyle ki;
 • -
 • -
 • Müvekkilime ait işyerinde .. işçi çalışmaktadır.Davacının kıdemi … aydır.Bu bakımdan 4857 sayılı İş Kanunun 18’nci maddesinde işe iade davası açılabilmesi için aranan şartlar mevcut değildir.
 • Arz ve izah edilen nedenlerle davacının yasal dayanaktan yoksun talebinin reddini talep etmek gerekmiştir.
 • HUKUKİ SEBEPLER :İş Kanunu,İş Mahkemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
 • SUBUT DELİLLER:Tanık,bilirkişi,yemin ve her türlü yasal delil.
 • SONUÇ ve TALEP :Yukarıda sayılan nedenlerle,davanın reddine ,yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.…/…/…

Davalı Vekili

Avukat

 

ETİKET: iş davası cevap dilekçesi

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İşe iade davası şartları 2019

İş mahkemesi ıslah dilekçesi örneği

İş kazası davalarında tazminat nasıl belirlenir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir