İş akdinin işçi tarafından feshi ihtarname örneği

iş akdinin işçi tarafından feshi ihtarname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İş akdinin işçi tarafından feshi ihtarname örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

 

                              …… NOTERLİĞİ’NE

 

KEŞİDECİ       :AD SOYAD, TCKN

ADRES           :

MUHATAP     :

ADRES           : 

KONU            :…/…/… tarihinde evlenmem nedeniyle iş akdimin feshi ve kıdem tazminatı ve diğer tüm işçi alacaklarımın tarafıma ödenmesi talebimin ihtarı hakkındadır.

AÇIKLAMALAR    :

Sayın muhatap,

1)…/…./…. tarihinde …. Personeli olarak görev yapmaya başladığım işyerinizden …/…./…. tarihinde evlenmem nedeniyle başka bir ile taşınacağımdan ayrıldım.

Çalışmamı sonlandırdığım …/…/… tarihine kadar SGK kaydında da yer aldığı üzere …. TL brüt maaş ile çalıştım.

2)Mesai saatleri …:….  /   …:…. Arası olmasına rağmen hafta içi saat … ‘ a kadar çalışmam nedeniyle meydana gelen fazla çalışma ücreti,

….. aylarına ilişkin maaşımda yapılan eksik ödeme nedeniyle bakiye kalan ….TL ücret alacağı,

…. tarihleri arasında kullandırılmayan yıllık  iznime ilişkin yıllık izin ücretleri,

…… tarihlerinde çalışmam nedeniyle kullandırılmayan genel tatil ücretleri,

…. tarihlerine ilişkin hafta sonlarında çalışmam nedeniyle ödenmesi gereken hafta tatili ücretleri tarafıma ödenmemiştir.

Çalışmaya başladığım …/…/… tarihinden itibaren tarafıma ödenmeyen toplam …..TL ücret alacağım, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi bütün alacaklarım ile kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı başta olmak üzere tüm diğer alacaklarımın tarafıma ödenmesini talep etmekteyim.

3) İzah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla,4857 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği …/…./…. tarihi itibariyle ve haklı nedenle iş akdimi sonlandırıyorum.

İş akdinin haklı nedenle feshi nedeniyle yukarıda kalem kalem yer verdiğim ,tarafıma ödenmesi gereken …..TL ücret alacaklarım, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi bütün alacaklarım ile kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı başta olmak üzere, tüm işçilik alacaklarımın, en geç iki hafta içerisinde tarafıma ödenmesini, aksi takdirde alacaklarımın tahsili için yasal yollara başvuracağımı,ihtaren bildiririm. …/…/…

 

Sayın Noter: İş  bu ihtarnameden üç nüsha tanzimle bir nüshasının muhataba tebliğine, bir nüshasının tarafınızca muhafaza edilmesine, bir nüshasının da tebliğ şerhli olarak tarafımıza iade edilmesini vekaleten talep ederim. …/…/…

 

                                                                                               KEŞİDECİ

Ad Soyad

 

İLGİLİ BAĞLANTI: Haklı nedenle istifa dilekçesi örneği

ETİKET: iş akdinin işçi tarafından feshi ihtarname örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir